Skip to main content

Hvilke krav skal HVAC-systemer opfylde på moderne stadions?

Da stadions først blev udviklet, var der fokus på at skabe et rum for atleternes spil, og der blev kun lagt lidt vægt på tilskuerne. Disse faciliteter har udviklet sig i de sidste par årtier, og stadions er blevet mere end blot faciliteter til organiseret sport; de er nu et samlingssted for folk med fælles interesser og giver økonomiske fordele til det omkringliggende samfund. Denne udvikling har nydt godt af fremskridt inden for arkitektur og teknik.

De nye stadions har ofte en blandet anvendelse, de er ikoniske bygninger og fan-orienterede, men er også tilstrækkeligt meget virksomhedsorienteret til at give overskud på kampdagen. Nye spektakulære designs har forbedret tilskueroplevelsen. Der er også sket innovation inde på stadionet, idet arenaerne er begyndt at tilbyde underholdningsrum og aktiviteter, som folk kan nyde før kampen, og også på dage uden kamp.

Denne udvikling har ikke kun påvirket det arkitektoniske design på stadions, men også HVAC-designet, da jo mere moderne disse faciliteter er blevet, jo mere er de begyndt at integrere bygningsinstallationer.

HVAC-systemer er vigtige funktioner i moderne bygninger, da de er nødvendige for at opfylde brugernes forventninger til komfort, især i faciliteter, der tilbyder oplevelser.

Termisk komfort i bygninger som f.eks. stadions er meget relevant. HVAC-systemer kan være vigtige allierede i udformningen af en behagelig oplevelse for tilskuerne og andre brugere.

HVAC-systemer kan dog også have en betydelig indvirkning på driftsomkostningerne og dermed på indtjeningen. Derfor er der aspekter, der er værd at tage hensyn til, når man designer HVAC-systemer til stadions.

Termisk komfort og indendørs luftkvalitet

Som nævnt er moderne stadions i stigende grad faciliteter med blandet brug, der omfatter butiksområder, barer, restauranter, VIP-lounges og sky box-områder. Alle disse har til formål at give tilskuerne en førsteklasses oplevelse før, under og efter kampen - og også på dage uden for kampene. En førsteklasses oplevelse kan naturligvis ikke adskilles fra termisk komfort, som skal garanteres i alle disse områder i alle sæsoner, da stadioner ikke længere blot er sportsfaciliteter, men også rummer virksomhedsmøder, arrangementer, koncerter og shows hele året rundt.

Der er derfor behov for komfortkøling og -opvarmning i disse faciliteter, og afhængigt af behovet skal der chillere og/eller varmepumper til, der er korrekt dimensioneret og som kan opfylde køle- og opvarmningsbehovet i de forskellige områder af stadionet.

Det samme gælder for indendørs luftkvalitet (IAQ), som er et andet meget vigtigt aspekt at overveje, da de mange mennesker i de forskellige områder af stadionet fortjener at indånde ren luft.

Det er et af målene med veludformede ventilationssystemer, som er fantastiske redskaber til at rense luften i indendørs miljøer gennem luftudskiftning og luftfiltrering.

Læs mere her om betydningen af indendørs luftkvalitet

Et andet interessant aspekt, som Daikin fokuserer på, er overvågningen af den indendørs luftkvalitet, da overvågning og sporing er grundlæggende for at kunne handle og foretage forbedringer.

Ved at integrere Daikins IEQ-sensor får HVAC-systemet fordel af en IEQ-sensor (Indoor Environmental Quality = indendørs miljøkvalitet), der overvåger og sporer indendørs forhold ved brug af et sæt parametre for indendørs luftkvalitet, hvilket giver de tekniske bygningsadministratorer en klar indikation af status for den indendørs luftkvalitet i den bygning, de forvalter.

Klik her for at se, hvordan Daikin kan hjælpe dig med at overvåge den indendørs luftkvalitet

Mens indendørs køling og opvarmning ikke er noget nyt, er det først for nylig, at vi har set airconditionerede tribuner og baner på stadions. Dette har været stigende i de sidste par år, især i lande, hvor ekstrem varme gør aircondition nødvendigt for at folk kan samles normalt og deltage i aktiviteter uden at skade deres helbred.

Tænk på stadioner, hvor over 80.000 mennesker samles under omgivelsesforhold, der jævnligt er over 40 °C - 80.000 kroppe, der indånder ekstrem varme, genererer mere varme og fugt og gør miljøet usundt. Det er ikke et billede af en førsteklasses oplevelse, og det ville desuden være skadeligt for mennesker.

HVAC-systemer kan hjælpe med at undgå lignende scenarier, idet de hjælper med at nedkøle sæder og baneområderne på stadions og sørger for den rette mængde luftudskiftning for at garantere komfort og sikkerhed for både tilskuere og sportsfolk.

Energibesparende

At klimatisere et helt stadion - især når det ikke har et udtrækkeligt tag - kan anses for at være halsløs gerning set fra et energiforbrugsperspektiv.

Der er imidlertid et andet aspekt at tage i betragtning: Livet, som vi kender det, ville ikke være muligt i ekstrem varme uden aircondition.

Når vi har fastslået dette, kan vi analysere, hvordan moderne HVAC-systemer kan bidrage til at opfylde klimaanlægsbehovet og samtidig være energieffektive og miljømæssigt bæredygtige.

For det første bør HVAC-systemer betragtes som en integreret del af bygningens design med henblik på at opnå den bedste energieffektivitet.

Det betyder, at aspekter som f.eks:

  • stadions beliggenhed i forhold til solens bevægelse

  • bygningens farvesammensætning og overfladedesign med henblik på at reflektere varme og/eller aflede vinden

  • tilstedeværelsen af et udtrækkeligt tag

  • tilstedeværelsen af solcellepaneler til at generere elektricitet, der skal forsyne stadionet med strøm

bør overvejes, før man tager fat på de aspekter, der er tættere forbundet med HVAC-systemet.

Ligesom bygningsdesignet skal HVAC-designet sigte mod at opnå et meget højt niveau af energieffektivitet, hvilket kun kan opnås ved at anvende en blanding af avancerede teknologier, der er rettet mod alle de behov, som projektet måtte give anledning til.

Inverterteknologi er afgørende for HVAC-koncepter med luftkølede eller vandkølede enheder, især i bygninger, hvor der er hyppige variationer i belastningsefterspørgslen baseret på antallet og fordelingen af brugerne i bygningens forskellige områder.

Ved at variere frekvensen af motorens strømforsyning modulerer inverterteknologien faktisk kompressorens omdrejningshastighed (RPM) og styrer på den måde kompressorens kapacitet.

Da de chillere og varmepumper, der er installeret på stadions, normalt fungerer ved dellast, er inverterteknologi en værdifuld løsning til at øge deres effektivitet.

For at gøre hele HVAC-systemet mere effektivt er det vigtigt, at vandgennemstrømningen i HVAC-systemet kan variere afhængigt af bygningens faktiske belastningsefterspørgsel. Et system med variabel vandgennemstrømning er den perfekte løsning, da det modulerer mængden af vand, der strømmer gennem systemet, og sikrer, at pumperne arbejder så effektivt som muligt, hvilket reducerer deres energiforbrug.

Det samme gælder for luftbehandlingsaggregater (AHU'er), der kan indgå i HVAC-systemet. Hvis man vælger modeller med højeffektive inverterventilatorer og varmegenvinding, kan man reducere energiforbruget betydeligt.

Varmegenvinding er f.eks. en mulighed, der gør det muligt for AHU'er at genvinde varme fra den udledte luft takket være varmevekslere. Disse overfører varme fra den forældede luftstrøm, der udstødes, til den rene luftstrøm, der tilføres bygningen, uden at der sker nogen forurening mellem de to luftstrømme. Denne proces forbedrer i høj grad energieffektiviteten.

Et andet aspekt, der skal tages i betragtning i komplekse HVAC-systemer, er modularitet. Modularitet aktiverer enhederne i forhold til de områder af stadionet, der faktisk har brug for køling eller opvarmning på et bestemt tidspunkt, hvilket sikrer endnu mere kontrol over energiforbruget. Dette kan opnås ved at fordele belastningen på en række enheder, der kan aktiveres efter behov på baggrund af de faktiske behov.

Belastningen på moderne stadions varierer typisk afhængigt af sæsonen eller den specifikke begivenhed, de skal huse. Dette har en betydelig indvirkning på bygningens energieffektivitet. Det er derfor vigtigt at tage højde for variationen i belastningsbehovet for hele bygningen. For at opnå et mere effektivt HVAC-system kan det være nyttigt at opdele belastningen på flere enheder af forskellig størrelse og styre dem, som om de var en stor enkelt enhed.

Daikins intelligente chiller manager (iCM) er designet til at styre, sekventere og optimere ydelsen af flere chillere og harmonisere den måde, som de enkelte chillere i anlægget fungerer på, så de kan nå deres mål med et minimum af indsats, både med hensyn til energiforbrug og mekanisk drift. Alt dette naturligvis med en positiv indvirkning på chillernes levetid og effektivitet.

Overvågning, forebyggende vedligeholdelse og driftssikkerhed

Fjernovervågning og fjernstyring er meget vigtigt for ethvert HVAC-system af den størrelse, som stadions kræver.

Overvågning og sporing er med til at sikre forståelse af den aktuelle situation, samt når der skal træffes foranstaltninger til at foretage forbedringer. Derfor er det vigtigt at have et system, der kan fjernovervåges og fjernstyres, så de tekniske bygningsadministratorer kan træffe forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger for at sikre systemets effektivitet og driftssikkerhed.

Daikin on Site (DoS) gør det muligt for ingeniører over hele verden at overvåge, administrere, visualisere og styre alle enheder, der er installeret i HVAC-systemet fra et eller flere steder, i realtid direkte via Cloud. Dette gør det muligt for serviceledere at træffe forebyggende foranstaltninger uden at besøge stedet, hvilket giver en ekstensiv forøgelse af den tekniske supportkapacitet.

DoS er et fjernovervågningsværktøj fra Daikin, der leverer 24/7 realtidsdata hele året rundt til at spore anlæg med chiller- og luftbehandlingsenheder og deres funktionalitet. Dette gør det muligt for anlægsejere at træffe forebyggende foranstaltninger og undgå de ekstra omkostninger, der er forbundet med nedbrud og nedetid.

Hver gang der er en alarm, kan anlægsledere nemt registrere problemet og finde den rigtige løsning. Via platformen kan de evaluere alle parametre i realtid og handle på afstand, hvis der er behov for at justere indstillingerne. Alt dette forbedrer enhedernes drift og styring og øger deres driftssikkerhed.

DoS gør det også lettere at planlægge teknikerens arbejde, idet de får mulighed for at forberede sig på problemer og mulige løsninger ved visning af de reservedele, der kan være nødvendige, og dermed fremskynde arbejdet. Dette gør det muligt for teknikerne at arbejde effektivt og reducere genopretningstiden for HVAC-anlæg.

DoS udarbejder også periodiske rapporter om systemets ydeevne og energirevisioner, som er med til at holde systemet så effektivt som muligt.

Af alle disse grunde er Daikin on Site blevet afgørende for at øge effektiviteten og pålideligheden af et HVAC-anlæg, selv (næsten helt) eksternt.

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter