Skip to main content

Luftkvalitet i skolen: Skal jeg være bekymret?

Ren luft er vigtig

luftkvalitet i skolen

I løbet af de sidste par måneder har der været mange foruroligende pressemeddelelser om luftkvaliteten i vores skoler. Vreden vokser blandt forældre, som føler, at det ikke kan fortsætte på den måde. Men er situationen virkelig så alvorlig, som nogle hævder? Og hvordan kan man fortsat sende sit barn i skole uden at udsætte det for giftige gasarter?

Usund luft i to ud af tre skoler

I marts i år offentliggjorde Greenpeace en undersøgelse, som blev gennemført på 222 belgiske skoler i samarbejde med sine partnere, herunder League of Families. Fra midten af november til midten af december 2017 målte organisationen koncentrationen af nitrogendioxid (NO2) ved hjælp af passive prøvetagere. Denne gas, der især udledes fra dieselkøretøjer, er meget sundhedsfarlig. For meget nitrogendioxid i luften øger risikoen for astma, allergier og diabetes, især blandt børn. Desuden har denne gas en skadelig virkning på den kognitive udvikling.

Som følge af disse foranstaltninger er så mange som to ud af tre skoler konfronteret med middelmådig til dårlig luftkvalitet. Disse resultater er baseret på en tærskelværdi på 20 μg/m3 for luft af acceptabel kvalitet. Fem skoler havde endda koncentrationer over den europæiske grænseværdi på 40 μg/m3.

Trafikken har skylden

Ifølge BuroBlauw, det nederlandske agentur, der har gennemført undersøgelsen på vegne af Greenpeace, er biltrafikken den største synder mht. luftforurening i skolerne. For eksempel er den generelle luftkvalitet i byskoler dårligere end i skoler på landet. Når det er sagt, er der i nogle skoler på landet, der ligger på smalle gader med høje bygninger ("bykløfter"), højere værdier end i byskoler, men dog ikke end i en bykløft.

Skolerne er ikke de eneste steder, hvor børnene har at gøre med forurenet luft. På grundlag af officielle flamske data om luftkvaliteten har aktionsgruppen i Antwerpen StRaten-Generaal gjort status over situationen i skoler og i børnehaver, på sommerlejre og sportspladser. Denne undersøgelse - som også tager udgangspunkt i en grænseværdi på 20 μg/m3 - viser, at ca. en tredjedel af disse steder er udsat for luft af dårlig kvalitet.

Resultaterne af disse to undersøgelser er forbløffende. Koncentrationen af nitrogendioxid er ikke kun høj i store byområder, men også på steder, hvor man kunne forvente en bedre luftkvalitet. En rapport fra Pano-programmet om den flamske kanal Éen har gjort det muligt for Flandern at få en fuldstændig forståelse af problemet.

Demonstrationer og politiske foranstaltninger

I Bruxelles og Flandern er forældre og børn allerede flere gange gået på gaden for at demonstrere for en bedre luftkvalitet i skolerne. Mere end 40 skoler deltog faktisk i kampagner på den sidste dag i påskeferien. Demonstranterne blokerede gaderne og gav udtryk for deres klage med åndedrætsværn og skilte med slogans som "Jeg er ved at blive kvalt" og "Giv mig luft". De var trætte af de "lange, stinkende trafikpropper" i nærheden af skolerne og opfordrede politikerne til at tage ansvaret.

Den flamske miljøminister Joke Schauvliege erkender, at der er behov for handling. I dagbladet De Morgen udtaler hun, at "udfasning af diesel" og lav-udledningszoner er de bedste løsninger på kort sigt. Ifølge ministeren er små og lokale initiativer også af stor betydning. Men nogle aktionsgrupper mener, at dette ikke er tilstrækkeligt. De understreger behovet for en integreret tilgang og mener, at placering af følsomme steder, f.eks. skoler, tæt på veje med stor trafikmængde, bør stoppes.

Antwerpen er fast besluttet på at tage hensyn til disse krav og er den første flamske by, der først vil undersøge luftkvaliteten, inden der gives tilladelser til nye skoler og daginstitutioner.

Luftkvalitet i skolen: Hvad kan jeg gøre?

Det siger sig selv, at den luft, dine børn indånder, afhænger af placeringen af den skole , du vælger. Et valg, som desværre ofte vil være begrænset på grund af de lange ventelister i byen og det lille antal skoler i landsbyerne.

Så hvad skal jeg gøre? Først og fremmest skal du undgå at gøre problemet værre, f.eks. ved at forsøge ikke at køre dine børn i skole. Målinger viser, at luften indeholder mindre NO2 på dage, hvor der ikke er undervisning (og hvor forældrene lader bilen stå i garagen).

Men skolerne har også en del af ansvaret. For at leve bedre op til dette ansvar kan de investere i ventilationssystemer og/eller bæredygtige luft-til-luft-varmepumper, der ikke kun er designet til at opvarme og køle, men også til at rense luften indendørs.

Relaterede emner

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter