Daikin miljømæssig ansvarlighed

Miljømæssig ansvarlighed

Bæredygtige klimaløsninger

Daikin bestræber sig på at levere de mest energieffektive og sikreste løsninger til boliger, virksomheder og brancher for at dække opvarmnings- og kølebehov i dag og i fremtiden.

Vi er bevidste om vores ansvar for at beskytte miljøet, og i vores politik og metoder har miljøvenlig bæredygtighed altid været en central prioritet. Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med grønne principper, fordi det giver mening, både økonomisk og økologisk.

daikin miljømæssig ansvarlighed

Daikins globale miljøinitiativer

Vil du vide mere om Daikins globale miljøinitiativer, henvises til webstedet om Daikin Industries Ltd Gruppens sociale ansvarlighed (CSR).

Miljømål for Daikin Europe N.V.

Daikin Europe har en mere konkret handlingsplan med miljøpolitik og miljømål i henhold til ISO14000. Daikin Europe rapporterer på årlig basis disse handlinger i den årlige miljørapport. Læs mere >>

 

Vores miljøpolitik er baseret på følgende grundprincipper:

Brug energi bæredygtigt

Daikin Europe N.V. søger konstant nye måder at reducere energiforbruget på sine produktionsfaciliteter og at anvende vedvarende energikilder på.

Reducer kølemidlernes miljøpåvirkning og forbedre produkternes energieffektivitet

Daikin Europe N.V. har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser fra sine produkter ved at reducere kølemidlernes miljøpåvirkning og forbedre energieffektiviteten.

Fortsatte bestræbelser på europæisk plan

Daikin Europe N.V. tilpasser kontinuerligt sin miljøpolitik efter de skiftende globale, europæiske og lokale lovgivningsmæssige rammer. Vi stimulerer og fremmer den strenge overholdelse af al lovgivning og formulerer en række anbefalinger for at gøre implementeringen lettere.

Større genbrug af produkter og mindre affald

Daikin tager højde for genbrug i sin produktudviklingsfase og gør brug af principperne for Lansinks stige*. Denne agtpågivenhed for genbrug og reduktion af affaldsmængderne gennem alle produktets faser (produktion, transport og logistik, installation, vedligeholdelse etc.) og op til at omfatte håndtering af produktet i slutningen af dets brugslevetid.

Håndtering af kemiske stoffer og præparater

Daikin Europe N.V. stræber efter optimal sikkerhed mht. håndtering og opbevaring af kemikalier. Dette omfatter søgning efter nyere og sikrere produkter til erstatning af eksisterende teknologier.

Udvikle produkter med reduceret miljøpåvirkning

Daikin har forpligtet sig til at overholde al miljølovgivning. Desuden sikrer Daikins grønne retningslinjer for indkøb yderligere, at deres produkter er "state of the art" med hensyn til at reducere miljøbelastningen.

Være rollemodel inden for miljømæssig ansvarlighed

Daikin søger at være rollemodel for andre, ved at levere uddannelse og information om deres aktiviteters miljøpåvirkning. Daikin støtter og kommunikerer med eksterne organisationer, deres naboer og samfundet generelt, og er repræsenteret i arbejdsgrupper inden for relevante brancher.

* Lansinks stige: Principper eller metoder til affaldshåndtering etableret af et hollandsk parlamentsmedlem - Ad Lansink - repræsenteret ved en stige med en række trin. Trinene udgør et hierarki til mere og mere miljømæssig forsvarlig metodehåndtering af affald.

Lær mere