Skip to main content

Miljømæssig ansvarlighed

Bæredygtige klimaløsninger

Daikin bestræber sig på at levere de mest energieffektive og sikreste løsninger til boliger, virksomheder og brancher for at dække opvarmnings- og kølebehov i dag og i fremtiden.

Vi er bevidste om vores ansvar for at beskytte miljøet, og i vores politik og metoder har miljøvenlig bæredygtighed altid været en central prioritet. Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med grønne principper, fordi det giver mening, både økonomisk og økologisk.

daikins miljømæssig ansvarlighed

Daikins globale miljøinitiativer

Vil du vide mere om Daikins globale miljøinitiativer, henvises til webstedet om Daikin Industries Ltd Gruppens sociale ansvarlighed (CSR).

Miljømål for Daikin Europe N.V.

Daikin Europe har en mere konkret handlingsplan med miljøpolitik og miljømål i henhold til ISO14000. Daikin Europe rapporterer på årlig basis disse handlinger i den årlige miljørapport. Læs mere >>

 

Vores miljøpolitik er baseret på følgende grundprincipper:

 • Brug energi bæredygtigt

  Daikin Europe N.V. søger konstant nye måder at reducere energiforbruget på sine produktionsfaciliteter og at anvende vedvarende energikilder på.

 • Reducer kølemidlernes miljøpåvirkning og forbedre produkternes energieffektivitet

  Daikin Europe N.V. har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser fra sine produkter ved at reducere kølemidlernes miljøpåvirkning og forbedre energieffektiviteten.

 • Fortsatte bestræbelser på europæisk plan

  Daikin Europe N.V. tilpasser kontinuerligt sin miljøpolitik efter de skiftende globale, europæiske og lokale lovgivningsmæssige rammer. Vi stimulerer og fremmer den strenge overholdelse af al lovgivning og formulerer en række anbefalinger for at gøre implementeringen lettere.

 • Større genbrug af produkter og mindre affald

  Daikin tager højde for genbrug i sin produktudviklingsfase og gør brug af principperne for Lansinks stige*. Denne agtpågivenhed for genbrug og reduktion af affaldsmængderne gennem alle produktets faser (produktion, transport og logistik, installation, vedligeholdelse etc.) og op til at omfatte håndtering af produktet i slutningen af dets brugslevetid.

 • Håndtering af kemiske stoffer og præparater

  Daikin Europe N.V. stræber efter optimal sikkerhed mht. håndtering og opbevaring af kemikalier. Dette omfatter søgning efter nyere og sikrere produkter til erstatning af eksisterende teknologier.

 • Udvikle produkter med reduceret miljøpåvirkning

  Daikin har forpligtet sig til at overholde al miljølovgivning. Desuden sikrer Daikins grønne retningslinjer for indkøb yderligere, at deres produkter er "state of the art" med hensyn til at reducere miljøbelastningen.

 • Være rollemodel inden for miljømæssig ansvarlighed

  Daikin søger at være rollemodel for andre, ved at levere uddannelse og information om deres aktiviteters miljøpåvirkning. Daikin støtter og kommunikerer med eksterne organisationer, deres naboer og samfundet generelt, og er repræsenteret i arbejdsgrupper inden for relevante brancher.

* Lansinks stige: Principper eller metoder til affaldshåndtering etableret af et hollandsk parlamentsmedlem - Ad Lansink - repræsenteret ved en stige med en række trin. Trinene udgør et hierarki til mere og mere miljømæssig forsvarlig metodehåndtering af affald.

Førende mht. miljøbeskyttelse

Daikins grønne hjerte

”Træffer foranstaltninger med henblik på Jordens fremtid”

Daikin bestræber sig på at levere de mest energieffektive og de sikreste løsninger til boliger, virksomheder og industrier til dækning af opvarmnings- og kølebehov, både i dag og i fremtiden.

Vi er meget bevidste om vores ansvar for at beskytte miljøet i alt, hvad vi gør, og alle vores politikker, fremgangsmåder og processer udvikles og implementeres med miljømæssig bæredygtighed i centrum.

Miljømæssig bæredygtighed er et grundlæggende mål for Daikin. Vi leder vores virksomhed i overensstemmelse med grønne principper, fordi det giver mening både i økonomisk og økologisk forstand.

Miljømæssig bæredygtighed i vores kundebase

Daikin chillere kan levere præcis styring af temperaturer under fremstillingen, til brug i køleprocesser. De kan også give større klimastyring af produktionsmiljøet, som en del af et globalt bygningsstyringssystem.

Vi holder løbende vores kunder orienteret om de seneste fremskridt inden for vores innovative og energieffektive teknologier, og giver dem intelligent styrede, integrerede løsninger, der leverer endnu større besparelser og reduktioner i CO2-udledningen.

Du kan finde flere detaljer på webstedet om bæredygtighed.

Lær mere

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter