Skip to main content

Varmefunktion: Hvordan fungerer timeprogrammering?

For hver ugedag kan kunden planlægge det tidspunkt, hvor systemet skal opvarme vandet til et forudbestemt indstillingspunkt. Kunden kan forudindstille 2 forskellige indstillingspunkter: Øko og komfort. 

  • Øko-indstillingspunktet kan f.eks. være 50 °C og komfort-indstillingspunktet 60 °C. Disse indstillingspunkter kan ændres af kunden.

Den programmering, der er indstillet for en dag, kan nemt kopieres til andre dage.

Hvordan kan kunderne indstille øko- og komfort-indstillingspunkterne?

 

     

Hvordan fungerer genopvarmningsfunktionen?

I genopvarmningstilstand opvarmes varmtvandsbeholderen kontinuerligt, når temperaturen i varmtvandsbeholderen falder til under en bestemt værdi, indtil den når den temperatur, som kunden har angivet (fx. et indstillingspunkt for genopvarmning på 50 °C). Den temperatur i tanken, der udløser opvarmningen, varierer afhængigt af flere faktorer, fx. det ønskede indstillingspunkt.

Eksempel på drift i genopvarmningstilstand:

 

Advarsel: Genopvarmningstilstand er mulig, men anbefales ikke, da det kræver flere timers drift af systemet. Dette kan kompromittere pålideligheden på lang sigt og kan sætte spørgsmålstegn ved den termiske komfort i omgivelserne (hvis der er indstillet prioritet til varmt brugsvand) eller bringe effektiviteten i fare (hvis der er indstillet prioritet til klimaanlæg).

 

Hvordan kan kunderne indstille den ønskede temperatur for tanken i genopvarmningstilstand?

Der er to måder, hvorpå kunderne kan indstille det ønskede indstillingspunkt i genopvarmningstilstand:

1) På skærmen for konsultation af vandtemperaturen. Til din orientering giver denne skærm kun mulighed for at ændre indstillingspunktet i genopvarmningstilstand.

a. Den faktiske temperatur af det varme brugsvand

b. Krævet temperatur af det varme brugsvand

2) I menuen [5.4] i MMI2 - Ønsket temperatur i genopvarmningstilstand.

Hvordan fungerer timeprogrammeringen + genopvarmningsfunktionen?

Det er en kombination af de to funktioner, der er beskrevet ovenfor: Systemet varmer op på det planlagte tidspunkt i henhold til de definerede indstillingspunkter (komfort og/eller øko). Men når der er vandforbrug, genopvarmes tanken for at sikre, at temperaturen forbliver på indstillingspunktet for genopvarmning.

Tt = Tankens temperatur
t = Time

 

Vejrafhængigt indstillingspunkt 

Ovenfor så vi de tre faste indstillingspunkter, som kunden kan indstille: Komfort-indstillingspunkt, øko-indstillingspunkt og genopvarmnings-indstillingspunkt.

I de avancerede indstillinger kan installatøren indstille komfort-indstillingspunktet til at være vejrafhængigt i stedet for fast:

 

Klimaafhængig kurve (WD-kurve) - forklaring i betjeningsvejledningen

Se venligst nyeste betjeningsvejledning her.

 

Når den vejrafhængige indstilling er aktiv, bestemmes den ønskede temperatur for tanken automatisk på grundlag af den gennemsnitlige udetemperatur.

 

I timeprogrammering eller tidsprogrammering + genopvarmningstilstand

  • Lagerkomforttemperaturen afhænger af klimaet i henhold til

den klimaafhængige kurve. Øko- og genopvarmningstemperaturen afhænger dog IKKE af klimaet.

 

Kun i genopvarmningstilstand

  • Den ønskede temperatur i tanken afhænger af klimaet i henhold til den klimaafhængige kurve, og kunden kan ikke justere temperaturen.

     

Sådan fastslås det, hvornår systemet skal prioritere klimaanlæg eller varmt brugsvand

Behovet for termisk komfort er vigtigere i visse måneder af året, så systemet kan programmeres med kundens præferencer på månedsbasis. Programmeringen kan til enhver tid ændres af kunden.

 

Advarsel: Hvis tankens elektriske varmelegeme altid producerer den termiske belastning til varmt brugsvand, fordi prioriteten er indstillet til A/C, er elforbruget højere. Det er vigtigt i disse måneder at bruge timeprogrammeringen af varmt brugsvand på tidspunkter, hvor A/C ikke er nødvendigt. F.eks. om natten, eller når der ikke er nogen hjemme.

 

Hvad er opvarmningstilstandene for varmtvandsbeholderen til brugsvand?

  • Effektiv tilstand:

Varmepumpen opvarmer vandet op til 50 °C. Mellem 50 °C og 70 °C tager det elektriske varmelegeme over. Dette har A- klassificering for energieffektivitet (for begge varmtvandsbeholdere til brugsvand).

 

  • Hurtig tilstand:

Hurtig tilstand har tre forskellige timerindstillinger: 

1) Økonomisk: Elektrisk varmelegeme udløses 30 minutter efter varmepumpen.

2) Normal: Elektrisk varmelegeme aktiveres 20 minutter efter varmepumpen.

3) Turbo: Elektrisk varmelegeme udløses 10 minutter efter varmepumpen.

 

  • Kraftfuld tilstand:

Kraftfuld tilstand kan ikke programmeres. Det er en særlig indstilling, der skal bruges, når varmt vand skal opvarmes med det samme. Denne indstilling giver dig mulighed for at opvarme vandet op til 50 % hurtigere end i den effektive tilstand. Den opvarmer vandet op til komfort-indstillingspunktet. Det elektriske varmelegeme starter på samme tid som varmepumpen.

 

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter