Skip to main content

Hvordan kan jeg synkronisere BRC1H automatisk driftstilstand mellem Daikin Residential Controller-app’en og en Sky Air-enhed?

For BRC1H

For at synkronisere den automatiske driftstilstand mellem Daikin Residential Controller-app'en og Sky Air-fjernbetjeningen med ledning skal du gøre følgende:

  1. Installer og tilslut BRC1H-fjernbetjeningen til Sky Air-indendørsenheden. For installationer der bruger BRC1H henvises til “Hvordan kan jeg synkronisere BRC1H automatisk driftstilstand mellem Daikin Residential Controller-appen og en Sky Air-enhed?” Ofte stillede spørgsmål.
  2. Indstil kontrolpunktslogikken til "Indendørsenhed" i Madoka Assistant-appen.

Ændring af kontrolpunktslogik ved hjælp af Madoka Assistant-appen

1. Åbn den nyeste version af Madoka Assistant-app’en.
2. Aktiver Avancerede indstillinger:

1. Gå til hovedmenuen.
2. Vælg "Om". Bemærk, at fra og med Madoka Assistant version 1.10 vil "Avancerede indstillinger" være tilgængelige under "App-indstillinger" i stedet for under "Om".

Madoka Assistant app'ens hovedmenu

3. Vælg "Avancerede indstillinger".

Madoka Assistant-app, Skærmen Om

4. Tryk på "Avancerede indstillinger". Der vises en advarselsmeddelelse.

Madoka Assistant-app, Advarsel, Vinduet Avancerede indstillinger

5. Tryk på "Jeg har forstået". Avanceret driftstilstand er nu aktiveret.

3. Gå til "Enhedsindstillinger".

Madoka Assistant-app, Vinduet Enhedsindstillinger

4. Vælg "Kontrolpunktslogik".

Madoka Assistant-app, Vinduet Kontrolpunktslogik

5. Vælg muligheden "Indendørsenhed", og tryk på "Anvend".

For at synkronisere rumtemperaturen mellem Daikin Residential Controller-app'en og Sky Air-fjernbetjeningen med ledning skal du konfigurere brugsstedsindstillingerne på fjernbetjeningen med ledning. Dette kan gøres enten ved brug af Madoka Assistant app eller direkte på fjernbetjeningen med ledning. Se trinene nedenfor for at få flere oplysninger.

Konfiguration af brugsstedsindstillinger ved hjælp af Madoka Assistant-app’en

1. Åbn den nyeste version af Madoka Assistant-app’en.
2. Aktiver Avancerede indstillinger:
1. Gå til hovedmenuen.
2. Vælg "Om".

Madoka Assistant-app, Skærmen Forside

3. Tryk 5 gange på "App-version" for at aktivere installationstilstand.

Madoka Assistant-app, Skærmen Om

4. Indstil installationstilstanden til "Midlertidigt".

Madoka Assistant-app, Installationstilstand - Midlertidigt

5. Vend tilbage til forsideskærmen, og vælg fjernbetjeningen.
6. Gå til "Enhedsindstillinger" fra indstillingsmenuen.

Madoka Assistant-app, Skærmen Enhedsindstillinger

7. Gå til "Brugsstedsindstillinger".

Madoka Assistant-app, Skærmen Brugsstedsindstillinger

8. Vælg punkt 02 under "Driftstilstand 10", og indstil værdien til 02.

Madoka Assistant-app, Skærmen Rediger felt - Driftstilstand 10, Værdi 02

9. Vælg punktet "01 Termostatføler" under "Tilstand 1c", og indstil værdien til "01 - Indendørsenheds termistor".

Madoka Assistant-app, Skærmen Rediger felt - Tilstand 1c, Værdi 01

10. Tryk på "Anvend" i øverste højre hjørne. Bekræft ved at trykke på "Anvend" igen i pop op-vinduet for bekræftelse.

Madoka Assistant-app, Pop op-vinduet Anvend indstilling

11. Vælg "Anvend på fjernbetjening".

Madoka Assistant-app, Anvend fjernbetjening

12. Kontroller, at fjernbetjeningen genstarter. De nye indstillinger anvendes, når fjernbetjeningen er genstartet.

Madoka Assistant-app, Genstarter fjernbetjening

Konfiguration af brugsstedsindstillingerne på fjernbetjening med ledning


Bemærk, at du ikke behøver at konfigurere brugsstedsindstillingerne på fjernbetjeningen med ledning, hvis du allerede har konfigureret dem ved hjælp af Madoka Assistant-app’en (se ovenfor).

1. Tryk på den midterste knap (cirkel), og hold den nede, indtil informationsskærmen vises

Midterste knap (cirkel) på fortrådet fjernbetjening

2. Tryk på den venstre knap (minus) og den midterste knap (cirkel) samtidigt, og hold dem nede, indtil installationsmenuen åbner.

Fjernbetjening med ledning, Venstre og midterste knap

3. Naviger til menuen for brugsstedsindstillingerr for indendørsenheden. Menuikonet viser et dokument med en skruenøgle foran.

Fjernbetjening med ledning, Brugsstedsindstillinger, Dokument med skruenøgle

4. Vælg Tilstand 10, og bekræft dit valg.

Fjernbetjening med ledning, Tilstand 10, Bekræft

5. Skift indstillingen (SW) til 02, og indstil til værdien til 02.

Fjernbetjening med ledning, SW Til 02

6. Bekræft dit valg.

Fjernbetjening med ledning, SW Til 02, Bekræft

7. Vælg Tilstand 1c, og bekræft dit valg.

Fjernbetjening med ledning, Tilstand 1c og Bekræft

8. Skift indstillingen (SW) til 01, og indstil til værdien til 01. Bekræft dit valg.

Fjernbetjening med ledning, SW Til 01, Bekræft

9. I menuen brugsstedsindstillinger skal du vælge "X" for at vende tilbage til den forrige menu.

Fjernbetjening med ledning, Vælg X

10. I installationsmenuen skal du navigere til og vælge pileikonet for at genstarte fjernbetjeningen med ledning og anvende de nye indstillinger.

Fjernbetjening med ledning, Pileikon for at genstarte

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter