Skip to main content

Hvorfor er rumtemperaturhistorikken, der vises af ONECTA-appen, forskellig, når enheden er tændt eller slukket?

Det er normalt for enheden.

Den viste temperatur på ONECTA appen (historik graf) er den, der er registreret af rumtemperaturføleren inde i luftrenserenheden. Denne temperatur kan af forskellige årsager være forskellig fra den faktiske gennemsnitstemperatur i rummet. Fx fordi den varme luft stiger op, så de øvre luftlag i rummet vil være varmere end gennemsnitstemperaturen. Forskellen i temperaturen afhænger af rummets størrelse og dets varmetab, hvor enheden er placeret i rummet, dens afstand til loftet og blæserens hastighedsindstilling.

Når luftrenserenheden er slukket, er der ingen luftstrøm gennem enheden, og derfor kan temperaturmålingen være anderledes.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter