Skip to main content

Hvorfor kan jeg ikke slukke min enhed eller ændre rumtemperatur med Daikin Residential Controller-appen?

Afhængigt af din Daikin enheds tilstand, kan visse af enhedens funktioner være blokerede. Funktioner, der er blokerede vises med gråt.

Hvis installatørtilstand er aktiv på enhedens brugerinterface, er betjening af enheden blokeret af sikkerhedshensyn. Installatørtilstand deaktiveres automatisk efter et stykke tid. Hvis ikke det sker, bed din installatør om at deaktivere installatørtilstanden for dig.

Når din enhed har fejl, er alle funktioner undtaget [ON/OFF] blokeret af sikkerhedshensyn.

Hvis enheden efter at have haft fejl, går i nødtilstand (enten automatisk eller manuelt efter brugerbekræftelse, afhængig af indstillingerne) ophæves betjeningsblokeringerne, og du kan atter styre din enhed fuldtud. Vær opmærksom på, at for at enheden kan gå "manuelt” i nødtilstand, er en manuel handling påkrævet på enhedens brugerinterface, så du skal være fysisk til stede ved enheden.

Hvis feriefunktionen er aktiv på din enhed, kan alle funktioner også være blokerede. Du skal deaktivere feriefunktioen for at genvinde kontrollen.

Du kan tjekke dine enheders aktuelle status ved at trykke på “klokke”-ikonet på en af deres betjeningsskærme.

Vær opmærksom på, at visse Daikin Altherma varmepumpeenheder kun er delvist kompatible med Daikin Residential Controller app. Dette kan resultere i en inaktiv eller grå betjeningscirkel. Der henvises til kompatibilitets matrixet i compatibilityMatrix.xlsx for et overblik over hvilke funktioner der er understøttet af hvilke enheder.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter