Skip to main content

Hvad betyder skraldespanden på min enheds etiket?

Symbolet betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald.

Du må ikke selv demontere systemet: Demontering af produktet og andre dele skal udføres af en kvalificeret installatør i hht. gældende national lovgivning.

Produkt og affald skal behandles hos en specialist i genbrug, genanvendelse og genvinding.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse medvirker du til at beskytte miljøet og menneskeheden fra negative påvirkning. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for flere oplysninger.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter