Hvad betyder skraldespanden på min enheds etiket?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Symbolet betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald.

Du må ikke selv demontere systemet: Demontering af produktet og andre dele skal udføres af en kvalificeret installatør i hht. gældende national lovgivning.

Produkt og affald skal behandles hos en specialist i genbrug, genanvendelse og genvinding.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse medvirker du til at beskytte miljøet og menneskeheden fra negative påvirkning. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for flere oplysninger.