Skip to main content

Mit foretrukne sprog er ikke understøttet af Daikin Online Controller-appen. Standardsproget er engelsk. Kan jeg indstille appen til et andet sprog uden at skulle ændre sproget på min smartphone?

For Android er svaret “Nej”. Når dit foretrukne sprog ikke er understøttet af Daikin Online Controller-appen, bruger appen engelsk.

På iOS er det muligt at indstille et foretrukket sprog i iOS’ language settings (se vejledningen til iOS), hvis dit foretrukne sprog ikke er understøttet af appen.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter