Skip to main content

Min enhed fungerer ikke længere, fordi der er en konflikt i driftsfunktionerne

Hvorfor sker det, og hvordan kan jeg løse det?

For Multi-indendørs systemer kan de indendørs enheder ikke fungere i ikke-kompatible funktioner (fx køling og opvarmning). Når driftsfunktionen ændres fra fx varme til køling, bliver den prioriterede enhed prioriteret (læs manualen til din indendørs enhed for at få flere oplysninger). De ikke-prioriterede enheder indstilles på standby-funktion, såfremt driftsfunktionen ikke er kompatibel med den valgte driftsfunktion på den prioriterede indendørs enhed.

For at løse funktionskonflikten skal driftsfunktionerne (varme eller køling) af den prioriterede og ikke-prioriterede enhed være den samme eller kompatible, eller den/de enheder skal være slukket - OFF.

Følgende meddelelse er aktiv i applikationen, som viser, at der er en vedvarende konflikt i driftsfunktionen.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter