Skip to main content

Hvorfor fungerer klimaanlægget ikke (driftslampen er ikke tændt)?

Kontroller følgende:

  • Tjek, at kredsafbryderen ikke er slukket, og at sikringen ikke er sprunget
  • Tjek, at strømstikket er korrekt tilsluttet
  • Tjek, at der ikke er strømsvigt
  • Tjek, at fjernbetjeningen har nye batterier
  • Tjek, at timeren ikke er programmeret ved en fejl

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter