Skip to main content

Hvad skal jeg gøre, hvis klimaanlægget stopper (driftslampen blinker)?

Kontroller om luftfiltrene er rene.
Kontroller også, at luftindtagene og -udledningerne på indendørs- og udendørsenhederne ikke er blokerede.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter