Skip to main content

Hvad er kølemiddelcyklusen?

Et klimaanlæg fungerer på samme måde som et køleskab. Kølemidlet strømmer gennem systemet, og skifter tilstand eller betingelser. Der er fire processer i ’kølecyklussen’.

Processer:

1 Kompressoren, som pumper kølemidlet rundt i systemet, er hjertet i klimaanlægget. Før kølemidlet når kompressoren er det en gas under lavtryk. I kompressoren kommer gassen under højtryk, bliver opvarmet og strømmer mod kondensatoren.

2 I kondensatoren frigiver gassen under højtryk og med høj temperatur sin varme til udeluften og bliver til underkølet væske under højtryk.

3 Denne væske under højtryk passerer gennem ekspansionsventilen, som reducerer trykket og dermed falder temperaturen til under temperaturen i det nedkølede rum. Dette resulterer i kold, lavtryks kølemiddelvæske.

4 Kølevæsken under lavtryk strømmer til fordamperen, hvor den absorberer varme fra indeluften gennem fordampning og bliver til gas under lavtryk. Gassen strømmer tilbage til kompressoren, hvor cyklussen starter forfra igen.

Er der tale om en varmepumpe kan cyklussen vendes.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter