Skip to main content

Hvad med legionella?

Legionellabakterier lever naturligt i vand. Temperaturen er af stor betydning for væksten af legionella. Det er især temperaturer mellem 40 og 50°C, der kan føre til bakterievækst.

Hos Daikin bruger vi ikke vand i klimaanlæggene, så ingen legionellarisici her. I kølede vandsystemer til industrielle formål kan legionellabakterien ikke leve på grund af den lave temperatur i den lukkede vandkredsen.

Daikins friskvandsprincip

Alle Daikins systemer, der producerer varmt brugsvand, er udstyret med en anti-legionella tank og udfører en ugentlig desinficeringscyklus, der forhindrer, at der opstår skadelige bakterier i vandet. Nogle af disse varmtvandsbeholdere er imidlertid baseret på gennemstrømningsprincippet, hvilket betyder, at en ugentlig termisk desinfektion ikke er nødvendig.

Hvis du søger den optimale friskvandsoplevelse, så tag et kig på vores ECH20 termiske lager. I modsætning til andre traditionelle brugsvandsvarmere, opvarmer det termiske ECH20-lager straks vandet, der passerer gennem tanken. Denne proces forhindrer  oplagring af vandet og øger kvaliteten af dit varme brugsvand betydeligt. 

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter