Hvad er allergener?

Allergener er urenheder i luften, der kan udløse en allergisk reaktion. Et bymiljø med en blanding af disse allergener og andre urenheder i luften kaldet adjuvante stoffer, f.eks. DEP’er (Diesel Exhaust Particles – partikler fra dieseludstødning), der kommer fra motorer, og VOC’er (Volatile Organic Compounds – flygtige organiske forbindelser), der findes i byggematerialer, kosmetik osv., kan forvandle allergener til tunge allergener. De kan så have flere negative helbredspåvirkninger, såsom forværrede symptomer og udløsning af latente allergier.