Skip to main content

Hvad er allergener?

Allergener er urenheder i luften, der kan udløse en allergisk reaktion. Et bymiljø med en blanding af disse allergener og andre urenheder i luften kaldet adjuvante stoffer, f.eks. DEP’er (Diesel Exhaust Particles – partikler fra dieseludstødning), der kommer fra motorer, og VOC’er (Volatile Organic Compounds – flygtige organiske forbindelser), der findes i byggematerialer, kosmetik osv., kan forvandle allergener til tunge allergener. De kan så have flere negative helbredspåvirkninger, såsom forværrede symptomer og udløsning af latente allergier.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter