Skip to main content

Hvilke kombinationer er mulige?

Hvilke kombinationer er mulige?

  Ingen indendørsenhed

1 indendørsenhed (kun FBA60 eller FBA71)

2 indendørsenheder*

3 indendørsenheder*

Tankkapacitet

Ingen tank

90 l

120 l

*undtagen FBA 60 og FBA71

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter