Skip to main content

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe udvinder lavtemperatur energi fra omgivelserne og øger dens temperatur til brug for opvarmning. Effektiviteten for varmepumper er normalt angivet som en koefficient af systemets ydeevne, og ligger som regel inden for 3 til 5. Med andre ord, udvinding af varme fra vedvarende energikilder forbruger kun 1 kW elektricitet til at frembringe 3-5 kW opvarmning. Varmepumper er derfor 3 til 5 gange mere effektive end kedler, der kører med fossilt brændstof, og de er i stand til med lethed at opvarme et helt hus, selv ved de laveste vintertemperaturer. Varmepumpernes stigende popularitet afspejles i den overvældende vellykkede anvendelse i de kolde klimaer i Skandinavien.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter