Skip to main content

Hvad betyder udtrykkene COP og EER?

Udtrykket COP (coefficient of performance (ydelseskoefficient)) og EER (energy efficiency ratio (energieffektivitetsfaktor)) beskriver klimaanlægs varme- og køleeffektivitet. De angiver faktoren for opvarmning eller køling, som enheden leverer i forhold til mængden af strømforbrug, der kræves for at frembringe varmen eller kølingen. Hvis et klimaanlæg frembringer 5 kW varme med 1 kW forbrugt strøm, så er anlæggets COP lig med 5.0. Tilsvarende, hvis et klimaanlæg frembringer 5 kW køling med 1 kW forbrugt strøm, så er dets EER også lig med 5.0. Jo højere COP og EER, jo mere energieffektivt er udstyret.

Daikin er et certificeret medlem af EUROVENT – en prestigefyldt international organisation af fabrikanter, som er engageret i at forbedre standarderne for klimaanlæg på hele det europæiske marked. For at støtte dette, er EUROVENT-medlemmernes produkter underlagt strenge tester i uafhængige laboratorier. Daikins underlæggelse i denne testanordning er kundens garanti for, at COP- og EER-værdierne, der angives for Daikins produkter, er både præcise og entydige.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter