Skip to main content

Hvad er lydtryk/lydeffekt?

Lydtryksniveau (Lp)

Er en måling af lydenergien, der udsendes fra en støjkilde, udtrykt i decibel eller dBA

Lydeffektniveau (Lw)

Er som ovenfor, men målt under foruddefinerede betingelser.
Lydeffektniveauet er afhængigt af:

  • Udstyrets placering
  • De omgivende forhold 
  • Afstanden fra målepunktet

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter