Skip to main content

Hvad er forskellen mellem sensibel og latent varme?

Man taler om to former for varme i et klimaanlæg:

  • Sensibel varme
  • Latent varme

Sensibel varme

Når en genstand opvarmes, stiger dens temperatur, efterhånden som varmen tilføres. Varmestigningen kaldes for sensibel varme. Tilsvarende taler man om sensibel varme, når varmen fjernes fra en genstand, og dens temperatur falder. Varmen der forårsager en ændring i temperaturen af en genstand kaldes for sensibel varme.

 

Latent varme

Alle rene stoffer i naturen kan ændre deres tilstand. Solide stoffer kan blive flydende (is til vand) og væsker kan blive til gasser (vand til damp), men ændringer som disse kræver tilførsel eller fjernelse af varme. Den varme, der forårsager disse ændringer, kaldes latent varme.

Latent varme påvirker imidlertid ikke temperaturen af et stof - f.eks. forbliver vand ved 100 °C under kogning. Varmen, der tilføjes for at holde vandet kogende er latent varme. Varmen, der forårsager en ændring i tilstanden uden ændring i temperaturen, kaldes for latent varme.

Indsigt i denne forskel er afgørende for at forstå, hvorfor der anvendes kølemidler i kølesystemer. Det forklarer også, hvorfor udtrykket ’total kapacitet’ (sensibel og latent varme) og ’sensibel kapacitet’ anvendes til at definere en enheds kølekapacitet. Under kølecyklussen dannes der kondens inde i enheden pga. fjernelsen af den latente varme fra luften. Sensibel kapacitet er den kapacitet, der kræves for at sænke temperaturen og den latente kapacitet er den kapacitet, der fjerner fugt fra luften.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter