Skip to main content

Hvorfor viser Daikin online controlleren en anden rumtemperatur end den indstillede temperatur, selv efter at rumtemperaturen er opnået?

Det er normalt for enheden.

Den viste temperatur på Daikin online controlleren er den, der er registreret af rumtemperaturføleren inde i indendørsenheden. Denne temperatur kan af forskellige årsager være forskellig fra den faktiske gennemsnitstemperatur i rummet. F.eks. fordi den varme luft stiger op, så de øvre luftlag i rummet vil være varmere end gennemsnitstemperaturen. Forskellen i temperaturen afhænger af rummets størrelse og dets varmetab, hvor enheden er placeret i rummet, dens afstand til loftet og blæserens hastighedsindstilling.

Enhedens styringslogik er designet til at kompensere for disse påvirkninger. Den styrer den gennemsnitlige rumtemperatur og holder den så tæt som muligt på temperaturen, der er indstillet af brugeren.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter