Skip to main content

Anerkendelse af Daikins organisationsmæssige kvaliteter

Gennem årene er Daikin Europe N.V. blevet anerkendt som en veldrevet og velorganiseret virksomhed, der opfylder alle europæiske produktionsstandarder, og som tager vare på sikkerheden og trivslen blandt sine medarbejdere. Vi er på forkant med alle nuværende bestemmelser for beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, og vi sikrer, at vores medarbejdere bliver effektivt uddannet og støttet på arbejdspladsen. Daikin Europe N.V. er også blevet anerkendt som et aktivt og engageret medlem af lokale og bredere europæiske virksomhedsfællesskaber, der er forberedt til at påtage sig ansvaret for at fremme og opmuntre andre organisationer i regionen.

J-SOx overensstemmelse

J-SOx er en forkortelse for den japanske version af Sarbanes-Oxley lov eller SOx. SOx henviser til en del i USA’s lovgivning udarbejdet af de amerikanske politikere Sarbanes og Oxley. Denne lov har til formål at skabe gennemsigtighed og berolige investorerne i kølvandet af en række regnskabsskandaler i forretningsverdenen.

Siden 2008 skal alle virksomheder, der er aktive på det japanske børsmarked, overholde den japanske version af denne lov, Loven om finansielle instrumenter og udveksling. Daikin Europe N.V. har været i overensstemmelse med J-SOx siden april 2008.

Daikins reaktion på J-Sox

Som reaktion på den japanske lovgivning har Daikin reguleret sine systemer med henblik på at sikre effektiviteten i arbejdsprocesserne i hele Daikin koncernen, som kan have indflydelse på regnskabsaflæggelsen.

Daikin evaluerer kontinuerligt disse systemer for at sikre, at virksomheden rent faktisk leverer den interne kontrolforsikring som J-SOx kræver. Virksomheden har forpligtet sig til at foretage de nødvendige tilpasninger til disse systemer for at sikre vedvarende overensstemmelse med J-SOx og tilhørende bestemmelser.

ISO14001 certificering

Daikins ihærdighed for beskyttelse og forbedring af miljøet er blevet belønnet med den eftertragtede ISO14001 certificering.

ISO 14001 erklærer, at "Daikin har et effektivt miljøledelsessystem på plads til beskyttelse af både mennesker og miljø mod de potentielle konsekvenser af deres produktionsaktiviteter, produkter og servicer, samtidig med at de bidrager til at opretholde og forbedre kvaliteten af miljøet."

Daikin er en af de første producenter af klimaanlæg, der har modtaget denne anerkendelse.

ISO9001 certificering

Daikin Europe N.V.’s produktionsproces opfylder alle europæiske produktionsstandarder og kvalitetskrav, samtidig med at igangværende forskning fokuserer på at optimere både enhedskapaciteten og -kvaliteten.

Daikin Europe N.V., der på en vellykket måde har fulgt eksemplerne fra vores fabrikker i Japan, har modtaget ISO 9001 certificering i 1993. Certificeringen er vores kunders garanti for, at vi lægger stor vægt på kvalitet i alle faser af design og produktion samt i vores kundeservice. Den sikrer også, at Daikins kvalitetsledelsessystem er underlagt jævnlig revision, både internt og af eksterne organer.

I april 2002 blev Daikin Europe N.V. auditeret af Lloyd Register Quality Assurance under den nye standard ISO9001:2000. Denne nye standard er virksomheds-procesorienteret og kræver, at de deltagende virksomheder retter alle processer mod opnåelse af kundetilfredshed.

Vores motiverede medarbejdere stræber efter løbende forbedringer og sikrer, at Daikin produkter og processer altid er i overensstemmelse med ISO9001 certificeringens krav.

ISO50001 certificering

Daikin har siden 2006 frivilligt deltaget i den flamske konvention om energirevision i perioden 2006-2014. Denne konvention er en aftale mellem den flamske regering og virksomheder med stort energiforbrug, og går længere end de forskriftsmæssige krav. Formålet med denne konvention er at sikre, at flamske virksomheder, der forbruger meget energi, vedbliver med at være og blive førende virksomheder inden for energieffektivitet! Daikin deltager allerede i den efterfølgende revisionskonvention, den flamske energipolitiske aftale, i perioden 2015 -2020, med de samme mål som den tidligere konvention, men med yderligere krav til de deltagende virksomheder.

Udover dette har Daikin et effektivt energiledelsessystem på plads for at sikre en bæredygtig udnyttelse OG reduktion af energiforbruget! I 2014 blev vores ledelsessystem auditeret af Lloyds iht. ISO 50001 standarden. Daikin er en af de første producenter af klimaanlæg, der har modtaget denne anerkendelse.

Bemærkning: DENV bruger kun grøn energi på produktionsanlægget i Ostend, og der er desuden installeret 2000 solfangerpaneler til at producere grøn energi. Ved brug af disse handlinger har DENV reducerede sin CO2-udledning.

ISO 45001-certificering

Sikkerheden for medarbejdere, underleverandører, besøgende og naboer er af allerstørste betydning for Daikin.

I december 2010 opnåede Daikin Europe N.V. den internationalt anerkendte certificering 18001 Occupational Health og Safety Assessment Series (OHSAS), hvilket er en helt ny standard for kvalitative sikkerheds- og sundhedsledelsessystemer.

For at opnå denne standard har Daikin Europe N.V. et sikkerhedsledelsessystem på plads, der omfatter:

  • En sundheds- og sikkerhedspolitik
  • Regelmæssige risikoanalyser
  • En sikkerhedshandlingsplan
  • Mål for sikkerhed og sundhed
  • Overensstemmelse med relevante love og bestemmelser
  • Effektive uddannelseskurser og vejledninger
  • Kommunikation om sikkerhed og sundhed
  • Effektiv måling af sikkerhedsniveauet i organisationen
  • Nødprocedurer relateret til virksomhedens aktiviteter (f.eks. kølemiddellækage, brand, miljøhændelser)
  • Revisioner og evalueringer af sikkerhedssystemet

Lær mere

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter