Skip to main content

EWAT-B

Den første luftkølede chiller med miljøvenligt R-32 kølemiddel

Hvorfor vælge enten eller

EWAT-B chiller serien?

 • Effektivitet i topklasse, SEER op til 4,7.
 • Miljøvenligt kølemiddel → Det første på markedet
 • Nye scroll-kompressorer og varmevekslere optimeret til R-32
 • Det globale opvarmningspotentiale (GWP) for R-32 kølemidlet er 675, hvilket kun er en tredjedel sammenlignet med tallet for det almindeligt anvendte kølemiddel R-410
 • Takket være den lave GWP falder kølemiddel R-32 ind under kategoriklassen A2L i ISO817, og det kan bruges uden fare for sikkerheden til mange anvendelser herunder også til afkølede vandsystemer
 • Da R-32 kølemidlet kun består af én komponent, er det også nemmere at genbruge og genindvinde - endnu et plus for miljøet
 • Stort kapacitetsområde: 80 - 700 kW
 • Kondenserende coil med mikrokanal giver reduceret kølemiddelpåfyldning
 • Sølv og Guld effektivitetsversioner
 • 3 lydkonfigurationer
 • Fuldt ud kompatibilitet med Daikin on Site
 • Nye konfigurationer af hydronisk sæt (enkel og dobbelt pumpe, inertitank, VFD)
 • Version med enkelt og dobbelt kreds overlapning mellem 150 kW og 350 kW
  ›› Enkeltkredsenheder passer til 2 eller 3 kompressorer
  ›› Dobbeltkredsenheder passer til 4 eller 5 eller 6 kompressorer
 • Omfattende lister med ekstraudstyr
 • Ekstraudstyr (VFD) til modulation af blæserhastighed

To forskellige layouts

Enkelt-V Layout

›› Slankt layout

›› Større fleksibilitet: Ny mellemliggende
lysopsætning for både Sølv
og Guld versioner

Modulært-V Layout

›› Helt nyt layout

›› Bedre effektivitet under delvis belastning (SEER)
i forhold til tidligere generation:

›› +4 % med standard
arrangement

›› +7 % med VFD blæser som ekstraudstyr

bg-image

Ekstraudstyr til ny free cooling uden glykol i EWAT~B chiller serien:

 • Free Cooling Migration – Light
 • Free Cooling Migration – Full
 • Free Cooling Migration - Full med Hydronisk sæt
Free Cooling Migration – Light:

Når aktiveret giver denne løsning mulighed for kølemidlets naturlige migration fra fordamper til kondensator, samtidig med at kompressorerne og ekspansionsventilen bypasses. Takket være varmevekslernes design med ekstremt lavt trykfald kræver denne løsning ikke yderligere enheder til at pumpe kølemidlet, da det anvender princippet for naturlig migration. Free-Cooling kapaciteten kan opnå 25 % af enhedens Nominelle Kølekapacitet.

Free Cooling Migration – Full:

Omfatter en ekstra oversvømmet fordamper pr. kreds i parallel til standard pladevarmeveksler, hvilket giver en forbedring af ydelserne.

Denne løsning anvender samme princip som light migration, men, da den er udstyret med en yderligere “Shell & Tube” fordamper for vandudveksling, giver den mulighed for, at der kan opnås større kapacitet. Takket være udformningen af varmevekslerne med ekstremt lavt trykfald og den øgede afstand i kvota fra kondensatoren til fordamperen, kan denne løsning give Free Cooling-kapacitet, der svarer til 75% af enhedens nominelle kapacitet.

Free Cooling Migration - Full med Hydronisk sæt:

Omfatter Free Cooling Migration - Full og vandside distributionsrørføring der tillader automatisk skift af vandstrømmen mellem mekanisk køling og free cooling varmeveksler. Når der er yderligere rørføring kan det påvirket enhedens størrelse.

bg-image

Omfattende lister med ekstraudstyr

Inklusive nyt ekstraudstyr:

 • Buffertank

Enhedsmonteret buffertank kan fås på tværs af udvalget til plug and play-løsning.

 • Delvis varmegenvinding

Introduktion af kondensstyring betyder, at varmegenvindingskapaciteten ved lavere omgivende temperaturer kan bevares, når enheden kører med fuld kapacitet

HR @ 35°C omgivendeHR @ 20°C omgivende
Strøm~ 15 %~ 3 %
Ny~ 15 %~ 15 %
 • VFD pumper og variabel fremløbsregulering

› Regulering af variabel pumpehastighed via ekstern 0-10 volt signal
› “Termostat tændt”- og “termostat slukket”-pumpehastighedsregulering
› Variabel primær fremløbsregulering

bg-image

Tilslutningsmuligheder

mAP

›› Android app

›› Reproducerer reguleringen af enheden

›› Fungerer på enheden ved hjælp af smart enhed (tablet, smartphone, pc)

›› Kan snart fås på PlayStore

Mulighed for bærbar berøringsfølsom skærm

›› 10” display

›› Berøringsskærm

›› Netværk: Trådløs, Bluetooth, GPS, GSM, etc…

›› Interface: SIM-kort, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Fuldt kompatibel med Daikin on Site, cloud-baseret platform, der giver mulighed for en række avancerede funktioner, inklusive:

›› Fjernstyring,

›› Systemoptimering

›› Forebyggende vedligeholdelse

Fjernadgang med ét klik via LAN eller GSM modem

EWAT-B udvalget

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter