Skip to main content

4 trin til CO2-reduktion i boligopvarmningen

En af de største udfordringer vi står overfor i kampen for at sikre et sundt og bæredygtigt miljø og bidrage til CO2-neutralitet er at maksimere brugen af vedvarende energi, især i opvarmningen af vores boliger. Størstedelen af private boliger opvarmes stadig af forældede systemer, som ofte bruger forurenende fossile brændsler som kul og olie. 

Denne udfordring er tydeliggjort af EU's Green Deal1, som er et sæt politiske initiativer indført af den Europæiske Kommission med det formål at gøre Europa CO2-neutralt i 2050 ved hjælp af grøn teknologi. 

Varmepumper er begyndt at spille en væsentlig rolle i at gøre Europa CO2-neutral, og i nogle områder er der allerede sket imponerende forbedringer. For eeksempel er varmepumpen standard-varmeløsningen i Sverige2 og i andre europæiske lande har varmepumpen indtaget 50% af markedsandelen i nybyggeri3.  

Men ser man på Europa som helhed udgør bæredygtig opvarmning med varmepumper kun 10% af samtlige varmesystemer, som installeres årligt4. Det står i stærk kontrast til EU Kommissionens ambitiøse mål for 2030: En øgning på 40% af vedvarende løsninger i opvarmning og køling5.

Hos Daikin ser vi en 4-trins løsning for CO2-reduktion af boligopvarmningen som vejen til at nå EU Kommissionens 2030-mål.

Trin 1: Strammere regler for nybyggeri​

Siden EPBD-direktivetsikrafttræden har eu-medlemslandene allerede indført initiativer, der sikrer, at nybyggeri udleder mindre CO2 ved at forbedre klimaskærmen og gøre bæredygtige løsninger til et krav. Derfor estimerer Daikin, at varmepumper allerede har en markedsandel på 50% indenfor nye (enfamilies)huse. De mest forurenende varmesystemer skal udfases. Ligesom man har gjort i Østrig, hvor man fra januar 2020 ikke længere må installere oliefyr i nybyggeri, og i Holland, hvor nybyggeri fra 2020 ikke længere må tilsluttes til gasnettet. 

En væsentlig fordel ved hydroniske varmepumper er, at de både kan varme og køle, en egenskab, som efterspørges mere og mere af slutbrugere. Dette skyldes på den ene side klimaændringerne  og på den anden side de høje isoleringskrav i nybyggeri.  I en standard kedelløsning skal der installeres et yderligere system, hvis man ønsker køling. En reversibel hydronisk varmepumpe kan både levere varme og køling i et og samme system. Der skal kun investeres i et system.

Trin 2: Øg udskiftningsraten

Udskiftningsraten ligger i gennemsnit på 1% af det samlede antal varmesystemer, der årligt installeres, og skal vi nå minimumsmålet skal dette tal øges til det dobbelte over de næste 10 år.

Udskiftning af varmesystemer med mere effektive systemer vil helt klart gøre en forskel i CO2-regnskabet. Udfordringen ligger dog i at overbevise EU-borgerne om oftere at vælge bæredygtigt, og således overbevise udskiftningsmarkedet om, at varmepumper er effektive, omkostningseffektive og etablerede løsninger. 

Trin 3: Stop begunstigelse af fossile brændsler

Politikere bør undgå at begunstige fossile brændsler. Lige nu favoriseres olie- og gasfyr af direkte og indirekte begunstigende ordninger i form af uhensigtsmæssig beskatning af varmepumper7

Vedvarende teknologier har brug for et spillerum. Forskellen mellem el- og gaspriserne er i mange medlemslande for stor til at gøre varmepumperne til en attraktiv investering for EU-borgerne. På kort sigt kan regeringernes tilskudsordninger sætte gang i processen mod en CO2-neutral opvarmning og gøre varmepumper tilgængelige for alle europæere, men på længere sigt skal afballancerede energipriser og korrekt indikation af bygningers energiforbrug og CO2-udledning motivere slutbrugere til at investere i varmepumpeteknologi.

Trin 4: Gør bæredygtige løsninger til standard ved udskiftning

Hos Daikin er vi overbeviste om, at varmepumper skal være standarden, når varmesystemer skal udskiftes. Fakta er, at varmepumper i stigende grad kan levere høj effektivitet, selv ved lave udetemperaturer. Den hydroniske varmepumpeteknologi har udviklet sig hurtigt i de senere år, og gjort den attraktiv for enhver europæisk bolig, både nybyggeri og udskiftningsprojekter.

Ved at øge andelen af grøn strøm til 60% af den samlede strømproduktion i EU, vil varmepumper fortsat øge deres bidrag til reduktion af CO2 i den private varmeverden. 

Fremtiden

Hos Daikin er vi ivrige efter at påtage os en nøglerolle i at sikre, at denne innovative teknologi vinder indpas hos slutbrugere, installatører og arkitekter.

Vi gør vores for at gøre installationen enkel ved at skabe fantastisk design. Europa har teknologien, ekspertisen og økonomien til at vækste varmepumpemarkedet yderligere. Nutidens varmepumper er klar til at blive standard i alt fra en- og flerfamilieshuse til små og store kommercielle og industrielle bygninger. 

Alt peger på, at vi skal handle nu! Lad os overbevise udskiftningsmarkedet om, at varmepumper er fremtiden og øge opmærksomheden på fordelene ved energieffektiviteten, omkostningsbesparelserne og de miljømæssige fordele.

Se også vores webinar om renoveringsbølgen: https://www.youtube.com/watch?v=jNmGAM3fofU

 

 

1 European Commission, Questions and answers, 05 May 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
2 International Energy Agency, Sweden country profile, 14 September 2020, https://www.iea.org/countries/sweden
3 Hydrogen in the energy system of the future: focus on heat in buildings, 10 May 2021, https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
4 EHPA market report, https://www.ehpa.org/market-data/
5 State of the Union, Heating and cooling renewable systems penetration, 05 May 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
6 EPBD, Energy performance of buildings directive, 05 May 2021, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
7 European Commission, Energy and taxation, 10 May 2021, https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-taxation_en

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter