Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Ifølge belgisk Privacy Act af 8. december 1992 og implementeringsdekreterne dertil, kan vi give dig følgende oplysninger.

Personlige data, som du oplyser på dette websted, anvendes af Daikin Europe N.V. med registreret hovedsæde i Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, registreret i RPR i Oostende under virksomhedsnummeret 412.120.336, som er en dataregistreringsansvarlig.

Daikins retslige enhed i dit land er den dataregistreringsansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, der er modtaget i forbindelse med anmodninger om yderligere oplysninger, som beskrevet nedenfor.

Når du sender stillingsansøgninger, er det Daikins retslige enhed, hvortil din ansøgning er relateret, der er den dataregistreringsansvarlige for behandlingen af dine personlige data, som beskrevet nedenfor.

Hvilke oplysninger beder vi om og til hvilke formål?

Brug af vores websted

Når du besøger et af vores websteder, kan vi placere visse oplysninger på din computer i form af en ”cookie”. Dette sætter os i stand til at genkende dig automatisk, næste gang du besøger os. Cookies kan hjælpe os på mange måder. De kan f.eks. sætte os i stand til at tilpasse et websted, således at det passer bedre efter dine behov eller til at gemme din adgangskode, så du ikke behøver at indtaste den igen ved hvert besøg.

Flere oplysninger om vores formål med at anvende cookies og dine muligheder for at styre, hvilke cookies der kan placeres eller læses af os, kan findes i vores Notits om cookies.

Rapportering af manglende overholdelse

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller ønsker at indberette eventuelle overtrædelser vedrørende vores forretningsgange, vil disse blive direkte videresendt til Daikin Europe N.V.’s interne revisionsafdeling. For at vi kan være i stand til at foretage en passende vurdering og give dig et svar, er det obligatorisk, at du oplyser dit fulde navn, land og e-mail-adresse. Hvis disse oplysninger mangler, vil din anmodning blive afvist.

Rapportér om potentielle overtrædelser med brug af denne formular.

Angående stillingsansøgninger

Når du indsender en ansøgning til en af vores ledige stillinger eller til vores aktuelle ansættelsesanordninger, eller når du søger uopfordret, skal ud opgive navn og kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig direkte - om nødvendigt - for at behandle din ansøgning.

Indsendelse af CV kan være nødvendigt, hvis du ønsker at Daikin skal tage dig i betragtning for et aktuelt stillingsopslag, for at vi kan vurdere, om dine faglige og erhvervsmæssige kvalifikationer og erfaringer er passende for stillingen.

Anmodning om yderligere oplysninger

Når du kontakter os for at få oplysninger, kan vi bede dig om at oplyse dit navn og kontaktoplysninger. Du kan også give os specifikke oplysninger om din anmodning. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne identificere, hvilken kontaktperson eller forhandler der bedst er i stand til at behandle din ansøgning og kontakte dig med de nødvendige oplysninger eller rådgivning.

Bliver oplysningerne videregivet til tredjeparter?

Brug af vores websted

  • Daikin Europe N.V. kan videregive anonyme oplysninger, der er indsamlet gennem førsteparts analytiske cookies (tilfældet med Google Analytics) til et datterselskab, en forhandler eller andre tredjeparter, således at dine oplevelser på vores websteder bliver forbedret.

Rapportering af manglende overholdelse

  • Ingen af dine personlige data eller fortrolige oplysninger bliver afsløret til tredjeparter.
  • Daikin Europe N.V. vil kun videresende dine personlige data eller fortrolige oplysninger til den relevante dattervirksomhed, når det, efter passende vurdering, anses som nødvendigt for at give dig et svar.

Rapportér om potentielle overtrædelser med brug af denne formular.

Angående stillingsansøgninger

  • Dine personlige data kan blive videregivet til tredjeparter, udpeget af Daikins juridiske enhed, hvortil din ansøgning er relateret for videre behandling (som f.eks. vedligeholdelse af rekrutteringsdatabase eller yderligere vurdering).

Anmodning om yderligere oplysninger

  • Da Daikin opererer globalt, kan Daikin Europe N.V. eller dets datterselskaber i dit land videregive de oplysninger, du har givet til en forhandler eller en virksomhed i Daikin Gruppen, som kan være baseret uden for EU, inklusive lande (såsom USA), der ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til, at din anmodning vil blive behandlet korrekt. Vi vil gøre alt for at beskytte dine personlige data under sådanne overførsler.

Yderligere oplysninger

Du kan få adgang til eller rette i (opdatere, ændre eller begrænse) dine personlige data til enhver tid ved blot at sende en anmodning til:

Vi vil i så fald sende alle de personlige data, som vi har indsamlet om dig, tilbage til dig, og du kan opdatere eller ændre i disse personlige data og returnere dem til os. Desuden kan du når som helst, på simpel anmodning og vederlagsfrit, få adgang til den fremtidige behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring ved at sende en ansøgning til e-mail-adressen ovenfor.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har andre spørgsmål angående ovennævnte om Daikins databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os (henvendt til juridisk afdeling) via:

Send en e-mail via denne formular.

Fax: +32 59 55 88 99

E-mail: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgien

Dette websted indeholder links til andre websteder, der ikke ejes eller opereres af Daikin. Der gøres opmærksom på, at Daikin er ikke ansvarlig for andre websteders praksis, og at denne databeskyttelsespolitik kun gælder for data indsamlet på dette websted.

Version 1.3 maj 2013