Skip to main content

Nedbryder skimmelsvampe og mider (fæces og døde mider). Bekæmper årsagerne til allergier.

Det blev bekræftet, at Streamer-teknologien nedbryder skimmelsvampe og midernes fæces og døde mider.

* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.

Påvisning af nedbrydningen af skimmelsvampe og mider (døde mider)

Prøvningsorganisation

Fælles forskning med Wakayama Medical University

Testmetode

"Skimmelsvamp" og "mide (død mide)" blev placeret på elektroderne på Streamer-udladningsanordningen, og efter at de var blevet udsat for Streamer-udladning i 15 minutter, blev de fotograferet med et elektronmikroskop.

Skimmelsvampe

Skimmelsvampe før og efter 15 minutters Streamer-bestråling

Mider (døde mider)

Mider før og efter 15 minutters Streamer-bestråling

* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.

Påvisning af bekæmpelseseffekten mod skimmelsvamp

Prøvningsorganisation

Japan Food Research Laboratories

Testmetode

Et teststykke, hvori bakterieopløsningen blev dyrket, blev placeret i en container, test Streamer-generatoren blev sat i drift, og det levedygtige celletal blev målt efter 24 timer.

Skimmelsvampenes overlevelsesrate efter 24 timers Streamer-bestråling

Som et resultat af forsøget blev det bekræftet, at 99,9 % af skimmelsvampene blev nedbrudt inden for 24 timer med Streamer-bestråling.

* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.

Påvisning af bekæmpelse af allergiske virkninger fra mider (fæces og døde mider)

Prøvningsorganisation

Wakayama Medical University

Testmetode

Allergen-analyse blev bekræftet af ELISA-metode ved brug af en test Streamer-generator.

Bekæmpelse af allergiske virkninger efter 24 timers Streamer-bestråling

Som resultat af testen blev det bekræftet, at 99,6 % af de allergiske virkninger forårsaget af mider (fæces og døde mider) blev bekæmpet inden for 24 timer af Streamer-bestrålingen.

* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.

bg-image

Forholdet mellem skimmelsvampe, mider og allergier

Da både skimmelsvampe og mider foretrækker et fugtigt miljø, yngler de, når fugtigheden er høj. Da miderne i rummet ernæres med skimmelsvampe, er det desuden mere sandsynligt, at mider vil forekomme på steder, hvor skimmelsvampe yngler. Når disse skimmelsvampe og fæces/døde mider berører menneskers hud eller indåndes, forårsager de forskellige allergiske symptomer som f.eks. atopisk dermatitis, astma, rhinitis og kløende øjne.

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter