Skip to main content

Samtidig nedbrydning af pollen + udstødningsgas + PM2.5, som forværrer høfeberen

Det blev konstateret, at Streamer-teknologien nedbryder cedertræspollen, og samtidig også nedbryder udstødningsgas (dieseludstødningspartikler) og PM2.5, der forværrer høfeber, hvilket reducerer intensiteten af allergiske reaktioner drastisk.

Professor Nobuyuki Shirasawa

Supervisor
Professor Nobuyuki Shirasawa

Doctor of Science and Medicine
Department of Rehabilitation,
Faculty of Medical Science and Welfare,
Tohoku Bunka Gakuen University

Pollen + udstødningsgas + PM2.5 nedbrydes på samme tid, hvilket reducerer den allergifremkaldende styrke med 92,4 %

Prøvningsorganisation

Påvist på Yamagata University under supervision af Professor Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University

Testmetode

Der blev udført et komparativt forsøg på 3 grupper med mus. Grupperne blev henholdsvis udsat for følgende: (Gruppe A) allergener, (gruppe B) allergener + udstødningsgas, (gruppe C) allergener + PM2.5, (gruppe D) allergener + udstødningsgas + PM2.5, (gruppe E) allergener + udstødningsgas + PM2.5 efter Streamer-bestrålingen. Musenes udsættelse blev fortsat hver 2. uge, og 8 uger senere blev koncentrationen af lgE-antistof*1 i blodet målt hos musene. Vi brugte ovalbumin som allergen, som er et typisk stof, der anvendes i immunitetsforsøg som et alternativ til pollen.

*1: Når der forekommer en reaktion med et allergen i kroppen, dannes et IgE-antistof, som kun kan binde til allergenet, og når det genindførte allergen reagerer med IgE-antistoffet, opstår der forskellige allergiske symptomer. Da det kun påvises i meget små mængder hos sunde mennesker, anvendes det generelt til immunologiske tests.

Pollen, udstødningsgas og PM2.5 efter 48 timers Streamer-bestråling

Som resultat af testen var den allergene styrke 2,36 gange højere i D-gruppen, hvor udstødningsgas og PM2.5 blev tilsat allergenet, end i A-gruppen, der kun indeholdt allergener. Der er derfor begrundet mistanke om, at samtidig tilsætning af en blanding af udstødningsgas og PM2.5 har forstærket immunreaktionen, der forårsager allergiske symptomer som f.eks. høfeber. På den anden side blev den allergene styrke i gruppe E, som i 48 timer blev udsat for Streameren, reduceret med 92,4 % i forhold til gruppe D.

* Resultaterne blev opnået ved påvisning med brug af udelukkende Daikin Streamer-udladningsanordningen under forsøgsbetingelser.

Udvikling af høfeber

Adjuvans stoffer, der forværrer allergiske symptomer, kan klæbe på pollen, hvilket kan forstyrre den balance, der tidligere blev opretholdt, og forøge risikoen for at udvikle høfeber.

Pollenallergi, der er blevet værre pga. udstødningsgas og PM2.5
bestøvning i naturen

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter