Skip to main content

Sådan forbedrer ventilation luftkvaliteten indendørs

En guide til problemerne ved dårlig indendørs luftkvalitet, og hvordan du kan forbedre den.

En familie på fire nyder den friske luft i deres stue takket være ventilation.

Vi bruger utroligt meget af vores tid på at indånde indendørs luft. Derfor er det vigtigt, at den er ren. Ventilation kan gøre en kæmpe forskel for luftkvaliteten.

Sådan forbedrer ventilation luftkvaliteten indendørs

Luftkvalitet er afgørende for vores sundhed og trivsel. Luftforureningen indendørs kan være mere skadelig for os end luftforureningen udendørs, da vi europæere tilbringer 90 % af vores tid indendørs. Det påvirker vores helbred, især fordi indeluften kan være fem gange så forurenet som luften udenfor. Et rent hjem er afgørende for et godt helbred. Men hvordan påvirker dårlig luftkvalitet os?

  • Reaktioner på forurening

Dårlig ventilation fører til ophobning af forurenende stoffer i indeluften. Det kan også føre til jord- eller støvmider på grund af ophobning af snavs eller udledning fra varmeapparater. Generende hudreaktioner eller vejrtrækningsproblemer kan være en konsekvens heraf.

  • Flygtige organiske forbindelser og kemiske farer

Hver dag bruger vi potentielt sundhedsskadelige kemikalier i vores hjem. Flygtige organiske forbindelser, også kaldet VOC’er, stammer fra husholdningskemikalier og er giftige i høje koncentrationer. Det er vigtigt, at kemikalierne opbevares korrekt. Sørg for god ventilation i det rum, hvor de opbevares. Kulilte findes i mange bygninger, der opvarmes med kul eller gas. Ophobning af denne gas kan føre til forgiftning. Ventilation er med til at minimere risikoen.

  • Astma og vejrtrækningsproblemer

Personer med astma, bronkitis og andre luftvejsproblemer har mere følsomme lunger. Forurenet luft kan udløse disse lidelser. Støv og støvmider kan få dem til at blusse op, og det samme gælder skimmel eller skadedyr såsom kakerlakker. Disse problemer kan blandt andet opstå, hvis du har for fugtig luft i din bolig.

Løsninger til forbedret luftkvalitet

Et effektivt ventilationssystem er vejen til bedre luftkvalitet. Et professionelt mekanisk system forbedrer ventilationen og luftkvaliteten indendørs i hele dit hjem.

  • Mindsker fugt og kondens

Kondens opstår, når fugtig luft nedkøles hurtigt. Den dannes på vinduer, vægge og andre flader og kan føre til meldug, fugt og endda mug. Den opstår under hverdagsaktiviteter som madlavning eller brusebad, hvis boligen ikke er tilstrækkeligt ventileret. Det er et af de mest almindelige problemer ved dårlig luftkvalitet i boligen. En mulig løsning er et ventilationssystem. Det er med til at regulere temperaturen og kontrollere luftfugtigheden.

  • Mindsker risiko for tilbagesugning

Hvis trykket inde i boligen er lavere end trykket udenfor, opstår der tilbagesugning. Dermed suges gasser såsom kulilte tilbage gennem skorstene og andre åbninger. Disse gasser forringer både luftkvaliteten og dit helbred. Ventilation er med til at udjævne trykket i bygningen og mindsker risikoen for tilbagesugning.

  • Mindsker snavs og forurenende stoffer

Et ventilationssystem renser luften for forurenende stoffer, snavs og fremmedlegemer. Det fører dem ud af boligen og lukker frisk luft ind udefra. Er ventilationen utilstrækkelig, vil snavs og dårlig lugt fanges indenfor og skabe et ubehageligt boligmiljø.

Vores hjem er som lunger. De har brug for at få tilført frisk, ren luft. Det beskytter både ejendommen og beboernes helbred. Daikins ventilationsløsninger gør luften i dit hjem så ren og sund, som den kan blive, og giver dig ro i sindet.

En mor putter sin datter i et ventileret rum.
En pige læser en bog i sin stol og nyder den friske luft.

Se, hvordan Daikins ventilationssystemer kan forbedre luftkvaliteten i din bolig.