Skip to main content

Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Al adgang til og brug af Daikin Europe N.V.’s website er underlagt følgende vilkår og betingelser (samlet benævnt "Juridisk meddelelse"). Når du går ind på og bruger Daikins website, accepterer du dermed den til enhver tid gældende version af den juridiske meddelelse. Daikin forbeholder sig ret til at ændre den juridiske meddelelse fra tid til anden efter Daikins eget skøn og uden forudgående varsel. Fortsat brug af dette website indebærer således også accept af den ændrede juridiske meddelelse. Det er dit eget ansvar at holde dig underrettet om den juridiske meddelelse, der er gældende på det tidspunktet, hvor du går ind på og bruger dette website. Hvis du overtræder nogen af vilkårene og betingelserne i den juridiske meddelelse, ophører din tilladelse til at bruge websitet automatisk.

Copyright

Indholdet og layoutet på websitet tilhører eller er licenseret til Daikin og er beskyttet af ophavsrettigheder og andre love om intellektuel ejendomsrettighed. Enhver uautoriseret brug af indholdet kan være en overtrædelse af sådanne love. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt. Enhver reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele af eller hele websitet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Daikin er forbudt. Du kan anmode om tilladelse via denne formular.

Med undtagelse af de sider, der bærer angivelsen ’udskriv denne side’, må du kun udskrive én kopi af indholdet til din egen, ikke-kommercielle brug, forudsat at enhver kopi af disse dokumenter, som du laver, bærer alle angivelser om ejendomsret og andre ejerskabsnotater og eventuel ansvarsfraskrivelse indeholdt heri.

Varemærker/handelsmærker

Alle varemærker, handelsmærker, logoer og billeder, der vises på dette website nu eller i fremtiden, tilhører udelukkende, eller er udelukkende givet i licens til, Daikin eller dets datterselskaber. Din adgang til dette website kan hverken underforstået eller på anden måde opfattes som en overdragelse af licens eller rettigheder til at benytte varemærkenavne, handelsmærker, logoer og billeder, der vises på dette website, uden forudgående skriftligt samtykke fra Daikin. Du kan anmode om samtykke via denne formular.

Brug af links

Dette website indeholder links til tredjeparts hjemmesider, som Daikin ikke har kontrol over. Daikin repræsenterer ikke på nogen måde noget website, som du kan få adgang til via Daikins website.

Når du går til tredjeparts-websites fra Daikins website, gør du det på egen risiko. Daikin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, rettidigheden, pålideligheden, tilstrækkeligheden, sekvensen eller fuldstændigheden af nogen informationer, data, holdninger, råd eller udtalelser, der kommer til udtryk på disse websites, eller for kvaliteten af de produkter eller tjenester, der er tilgængelige på disse websites.

Daikin gør disse links tilgængelige for din bekvemmeligheds skyld og udelukkende med henblik på orientering. Inkludering af sådanne links indebærer ikke, at Daikin påtager sig eller accepterer noget som helst ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websites. Daikin råder dig til først at læse vilkår og betingelser for disse websites.

Oprettelse af links til Daikins website

Du kan linke til Daikins website, forudsat at det tydeligt fremgår (af linket), at den besøgende på dit websites sendes videre til Daikins website. Linket må ikke være vildledende og må ikke medføre, at information fra Daikins website bliver vist som en del af et andet website. For eksempel er framing og inline linking til Daikin-websitet ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Daikin.

Du kan anmode om tilladelse via denne formular.

Der må på ingen af siderne på dit website eller i nogen som helst kontekst vises indhold eller materiale, der kan tolkes som obskønt eller ulovligt, eller som overtræder eller opfordrer til overtrædelse af tredjeparts rettigheder.

Garanti og ansvarsfraskrivelse for brug af website

Daikin garanterer ikke, at adgangen til websitet og dets indhold ikke kan blive afbrudt, eller at websitet er fejlfrit. Dette website og alt indhold på websitet leveres "som det er", og der gives ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier for titel eller ikke-overtrædelse eller garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, hvad angår websitets tilgængelighed, nøjagtighed, sikkerhed, pålidelighed eller indhold.

Websitet kan indeholde tekniske eller andre fejl, unøjagtigheder eller typografiske fejl. Daikin kan når som helst og uden forvarsel ændre indholdet, layoutet og tjenesterne på websitet, herunder priser og produktbeskrivelser. Indholdet og tjenesterne på dette website kan være forældede, og Daikin er ikke forpligtet til at opdatere sådant indhold eller tjenester.

Hverken Daikin eller nogen af Daikins underleverandører, der er involveret i at designe, producere eller levere indholdet på dette website, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige, specielle, følgelige eller pønale skader, tab af fortjeneste eller tab af forretning, heller ikke hvis Daikin på forhånd er blevet advaret om risikoen for sådanne skader.

Daikin påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlige for skader eller virus, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til dette website. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller ansvarsbegrænsninger, og ovennævnte begrænsninger eller udelukkelser gælder derfor muligvis ikke for dig. Daikins ansvar vil i så tilfælde være begrænset til det videst mulige omfang, der er tilladt ved lov.

Hvis du er utilfreds med nogen del af dette website, er dit eneste afhjælpningsmiddel at lade være med at benytte dette website.

Elektronisk indsendelse af data

Når du indsender data (inklusive meddelelser, dokumenter og filer) til Daikin ved hjælp af e-mails eller via formularer på websitet, accepterer du, at:

  1. Materialet ikke indeholder ikke elementer, der er ulovlige eller på anden måde uegnede til at blive publiceret.
  2. Gør dit bedste for at scanne og fjerne eventuelle vira og andet inficerende eller skadeligt, før du sender noget materiale.
  3. Undlade at udføre handlinger, der medfører en urimelig eller uforholdsmæssigt høj belastning af dette websites infrastruktur.

Holde Daikin skadesløs og, hvis vi anmoder om det, forsvare Daikin og vores medarbejdere, ledelse, ansatte, aktionærer, repræsentanter og agenter mod ethvert krav, ansvar, erstatningskrav og/eller udgift fra tredjepart, som skyldes, at du har anvendt dette website forkert, ikke har overholdt denne juridiske meddelelse, eller at du, eller en anden person, som har brugt eller misbrugt din konto, har overtrådt en anden persons eller juridisk entitets intellektuelle ejendomsret.

Databeskyttelse og cookies

Alle personoplysninger, som Daikin indsamler fra dig, når du benytter dette website, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Databeskyttelsespolitik og Cookiepolitik. Du bekræfter, at du ved brug af dette website samtidig giver dit samtykke til, at dine personoplysninger bliver brugt og behandlet i overensstemmelse med vores Databeskyttelsespolitik og Cookiepolitik.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

Daikin driver og styrer dette website fra flere forskellige steder i Belgien. Informationerne på dette website anses dermed for at være gjort tilgængelige i Belgien og er omfattet af og underlagt lovgivningen i Belgien uden hensyntagen til eventuelle principper om lovkonflikter. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er du underlagt domstolene i Bruxelles’ jurisdiktion.

Diverse vilkår

Hvis nogen bestemmelse i denne juridiske meddelelse bliver eller erklæres ulovlig, ugyldig eller af andre årsager ikke kan håndhæves, vil disse bestemmelser blive udskilt fra denne juridiske meddelelse og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Denne juridiske meddelelse udgør hele aftalen mellem dig og Daikin angående emnet heri.

Dette website drives af Daikin Europe N.V., et selskab med hjemsted i Belgien og registreret kontor på 8400 Oostende (Belgien), Zandvoordestraat 300, som er tilmeldt handelsregisteret (RPR) i Oostende under virksomhedsnummeret 412.120.336.

Version 1.3 maj 2013