Skip to main content

Ventilationssystemer

Skab et sundt indeklima ved at tilføre ren og frisk luft med vores centrale ventilationssystemer med varmegenvinding.

En familie på fire nyder deres soveværelse med god ventilation.

Sådan kan Daikin hjælpe dig

Optimal indendørs luftkvalitet

Ikon af et filter, som filtrerer luftbårne partikler

Spar energi med varmegenvinding

Ikon af en sparegris

Støjsvag drift dag og nat

Ikon af et øre

Diskret ventilation, som går i ét med omgivelserne

Ikon af et øje

Altid ren og frisk luft

Få bedre luftkvalitet i dit hjem ved at fjerne forurenende og sundhedsskadelige stoffer.

Familie på fire spiller brætspil i deres ventilerede hjem.

Se vores mest populære ventilationssystemer

Vores ventilationssystemer med varmegenvinding er udstyret med DUCO-teknologi og tilbyder intelligente og energieffektive integrerede løsninger til enhver type hjem.

DucoBox Energy Premium leverer effektivt frisk luft takket være integreret varmegenvinding.
Fyld dit hjem med frisk og ren luft fra dette kompakte ventilationssystem med varmegenvinding.

Sammenlign modeller (1)

Sammenlign modeller

Spar energi og sænk dine udgifter

Hold varmen til vinter, og spar på energien ved at holde vinduerne lukkede, mens vores varmegenvindingssystem opvarmer den friske luft, der suges ind udefra.

En mor putter sin datter med ro i sindet takket være et rum med god ventilation.

Mere information om ventilation

Et ventilationssystem i hjemmet giver bedre luftkvalitet ved at trække frisk luft ind udefra og fjerne dårlig luft indefra. Systemet bruger en varmeveksler til at holde temperatur og luftfugtighed på et stabilt niveau, hvilket sænker varmeudgifterne. Det benytter også filtre til at fjerne forurenende stoffer og allergener, hvilket gør luften renere og sundere.

Et centralt Duco HRV-system giver bedre luftkvalitet indendørs ved at trække frisk luft ind udefra og fjerne dårlig luft indefra. Det sker ved hjælp af en varmeveksler, som sikrer en langt mere stabil temperatur indendørs.

Ventilationssystemet har to hovedbestanddele:

1) Varmeveksler: Varmeveksleren er en enhed, som overfører varme fra dårlig luft indefra til den friske luft udefra. Det bidrager til en stabil temperatur indenfor, hvilket sænker varmeudgifterne.

2) Filtre: Systemet er også udstyret med filtre, som er med til at fjerne forurenende stoffer og allergener fra luften. Disse filtre opfanger og neutraliserer forurenende stoffer, hvilket gør luften i dit hjem eller på dit kontor renere og sundere.

Derudover justerer det centrale DUCO HRV-system automatisk blæserhastigheden ud fra luftkvaliteten. Systemet har også en styreenhed og timerfunktion i de forskellige rum, som det anvendes i, så det kan indstilles til at køre på specifikke tidspunkter.

Regelmæssig kontrol af dit centrale DUCO HRV-system er afgørende for driftssikkerheden og en lang levetid. Det indebærer rengøring af systemets DucoVents, udskiftning af filtre og tjek af lækage eller andre problemer.

Det er også vigtigt at holde indsugnings- og udblæsningsveje fri og jævnligt kontrollere indikatoren for filterudskiftning for at sikre, at filtrene ikke er tilstoppede og skal udskiftes.

Luftgennemstrømningen og temperaturen i de forskellige rum i din bolig eller på din arbejdsplads bør også overvejes og kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at systemet fordeler den friske luft jævnt i bygningen.

Et ventilationssystem bidrager til at forbedre luftkvaliteten indendørs på flere forskellige måder.

Ud over at hente frisk luft ind udefra, fjerner det også dårlig indendørsluft. Denne proces kaldes ”luftskifte”. Det fjerner og reducerer luftforurening, allergener og andre partikler.

1) Luftkanaler: Et ventilationssystem benytter en kombination af DucoVents til indsugning og udblæsning samt til cirkulering af den friske luft i bygningen. Derefter fordeles den friske luft via HEPA-filtre. De filtrerer og neutraliserer luften indendørs og gør rummene sundere og renere at opholde sig i.

2) Mindskede allergi- og astmasymptomer: Et ventilationssystem bidrager til at mindske symptomer på astma og allergi ved at fjerne partikler fra luften.

3) Mindsker lugt: Hverdagsaktiviteter såsom madlavning skaber uønsket lugt. Et ventilationssystem er med til at eliminere disse ubehagelige lugte og gøre dit hjem mere behageligt at opholde sig i.

4) Forbedrer komforten: Et ventilationssystem kan bidrage til at øge komforten i dit hjem eller på din arbejdsplads. Det fjerner forurenende stoffer, ubehagelige lugte og allergener og gør dermed omgivelserne renere og mere sikre.

Dårlig ventilation påvirker både dit hjem og dit helbred. I boliger med dårlig ventilation kan der ophobes fugt, så gipsvægge og andre byggematerialer angribes af skimmel og kommer til at lugte muggent. Ophobning af fugt kan også føre til strukturelle skader og råd, som kan tiltrække skadedyr og føre til yderligere skader. En yderligere konsekvens af dette er, at bygningen bliver for varm eller for kold, hvilket fører til øget energiforbrug og dermed højere omkostninger. Ophobning af skimmel, bakterier og dårlig indendørsluft kan desuden føre til vejrtrækningsproblemer, allergier og træthed. Disse to problemer er forbundet, og bedre ventilation er løsningen på dem begge.

Løsninger til forbedret luftkvalitet

Der findes mange løsninger, som hjælper mod dårlig luftkvalitet. Naturlige ventilationsløsninger såsom at lufte ud eller at undgå at bruge levende lys og brændeovn hjælper en del. Det bedste er dog at installere et mekanisk ventilationssystem, som forbedrer luftkvaliteten på en effektiv og bæredygtig måde. Hvis du allerede har et ventilationssystem, kan du vinde meget på at rense og udskifte filtrene.

Et effektivt ventilationssystem kan bidrage til at sænke dine faste udgifter på fire måder. De er som følger:

1) Energibesparelser: Et HRV-system (som er den mest effektive måde at sænke omkostningerne på) sænker energiforbruget. Det overfører varme fra udsugningsluften til indblæsningsluften på en måde, som opretholder en stabil temperatur. Det mindsker behovet for opvarmning og sænker energiomkostningerne.

2) Lavere opvarmnings- og kølebelastning: Ved at udskifte den dårlige indendørsluft med frisk luft udefra er ventilationssystemet med til at reducere HVAC-systemets opvarmnings- og kølebelastning. Det er med til at forlænge HVAC-udstyrets levetid. Derudover sænker det vedligeholdelsesomkostningerne.

3) Mindsket allergi og astma: Et centralt Duco HRV-system bidrager til at mindske symptomerne på allergier og astma markant ved at fjerne sundhedsskadelige partikler fra luften.

4) Lave vedligeholdelsesomkostninger: Duco-systemet har lave vedligeholdelsesomkostninger og består af kvalitetsmaterialer og avanceret teknologi, som gør det slidstærkt og sikrer en lang levetid.

En professionel ventilationsinstallatør vurderer bygningen og kommer med et prisoverslag. Installatøren skal tage højde for, hvor stor bygningen er, og hvor mange der opholder sig i den, for at kunne vælge det system og den installationsproces, der er sikrest og mest effektiv. Derefter designes et passende ventilationssystem, som tager højde for de gældende bygningsreglementer og de nødvendige opdateringer af ældre bygninger, inden Ducoflex-kanalerne installeres. Systemet skal være let tilgængeligt, så det er enkelt at foretage regelmæssig kontrol og inspektion i forbindelse med vedligeholdelse og renovering.

Installationen af et ventilationssystem foregår i flere trin:

1) Vurdering: En fagmand vurderer bygningen for at finde ud af, hvilken type ventilationssystem der er bedst egnet. Vurderingen tager højde for flere faktorer, fx hvor stor bygningen er, hvor mange der opholder sig i den og luftforureningen i området.

2) Udformning: Næste trin er at udforme ventilationssystemet. Det inkluderer placeringen af Ducoflex-kanalerne samt udsugnings- og indblæsningsenhederne samt hvilken type og størrelse udstyr, der er brug for.

3) Installation: Installationen af ventilationssystemet starter typisk med Ducoflex-kanalerne. De forbindes efterfølgende til udblæsnings- og indsugningsenhederne, som normalt er placeret i bygningens vægge eller lofter.

4) Test: Efter installationen tester fagmanden systemet for at sikre, at det fungerer korrekt og kontrollere, at luftgennemstrømningen er balanceret, og at systemet opfylder kravene i bygningsreglementet.

5) Vedligeholdelse: Et ventilationssystem skal inspiceres regelmæssigt, og det er derfor vigtigt, at din installatør kontrollerer systemet med jævne mellemrum.

En mand står tæt på et vindue og tjekker luftkvaliteten udenfor på sin tablet.

Se luftkvaliteten i din by

Tjek luftforureningen i nærheden af dig og dens potentielle skadevirkning med vores interaktive kort.

En mand kigger på forskellige ventilationsløsninger i det virtuelle oplevelsescenter på sin bærbare computer.

Oplev vores showroom online eller via virtual reality

Besøg vores online showroom, og visualisér vores ventilationssystemer i forskellige rum. Hvis du har et VR-headset, kan du besøge vores virtuelle oplevelsescenter i virtual reality.