Skip to main content

Transportkøling

Daikin Transportkøling tilbyder pålidelige og effektive løsninger til en bred vifte af applikationer og køretøjstyper. Hver enhed i vores produktportefølje er designet til at minimere dine samlede ejeromkostninger, konfigureret til dine nøjagtige behov, fremstillet i henhold til Daikins strenge kvalitetsstandarder og understøttet af et servicenetværk, der er tilgængeligt 24/7.
Kontakt os, send en e-mail til transportrefrigeration@daikineurope.com

Ekspertise i kølekæden

Fra produktion til levering

Omformning af fremtidens kølekædeforsyning

Daikins omfattende produktportefølje kombinerer kølekompetence med innovativ teknologi og leverer integrerede temperaturstyringsløsninger, der forbedrer kvalitet og sikkerhed i hvert led i distributionsprocessen fra oprindelsesstedet til den endelige forbruger. Vores udvalg af produkter og tjenester giver fleksibilitet til at opfylde forskellige kundebehov på tværs af en række applikationer under produktion, opbevaring, detailhandel og transit. Energieffektive teknologier med kølemidler med lav GWP giver pålidelig og omkostningseffektiv drift, der sikrer letfordærvelige forsyninger uanset klimaet, samtidig med at miljøet beskyttes. Vi vil udnytte vores styrker til at dække hele kølekæden.

Vision 2050

Daikins miljøpolitik

Paris-aftalen, der blev vedtaget i 2015, indeholder et mål for den sidste halvdel af dette århundrede om at reducere udledningen af drivhusgasser til netto nul og begrænse den globale opvarmning med mindre end 2 °C sammenlignet med de førindustrielle niveauer. I Paris-aftalens ånd har Daikin formuleret Environmental Vision 2050 (Daikins miljøansvarlighed 2050) med et mål om at reducere drivhusgasudledningen til netto nul i 2050. Vi har fastsat et reduktionsmål for 2030 og indarbejdet dette i vores indsats under Fusion 25 Strategic Management Plan.

Vores vision 2050

Vi vil effektivt eliminere de drivhusgasemissioner, der genereres gennem hele vores produkters livscyklus inden 2050. Desuden er vi forpligtet til at skabe løsninger, der forbinder virksomheden og kunderne, når vi samarbejder med interessenter om at reducere drivhusgasemissionerne til netto-nul. Ved hjælp af IoT og åben innovation vil vi opfylde verdens behov for løsninger, der giver sund luft, ved at levere sikre og sunde luftmiljøer, samtidig med at vi bidrager til at løse globale miljøproblemer.

Udsigter for køling på mellemlang sigt

I vores Kølekæde-virksomhed bevæger vi os mod naturlige kølemidler med lavt GWP og uden HFC, samtidig med at vi sikrer, at de korrekte sikkerhedsstandarder bliver etableret på vores markeder. Vi har løbende fokus på at reducere energiforbruget for alle vores produkter. I branchen for transportkøling vil vi stræbe efter at føre an i skiftet mod elektrificering og udfasning af afhængigheden af forbrændingsmotorteknologier.

Daikin Exigo: Bygget til turen

Lær mere

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter