Skip to main content

Shîrudo-teknologi

Uovertruffen fleksibilitet og nem overholdelse af reglerne, klar til brug

Billede af udvalg

Hvilke standarder for F-gas-sikkerhed?

Der anvendes to standarder til at dække sikkerhedsbestemmelserne for kølemidler:

 • Toksicitet (A eller B): Dækket af den generiske standard for kølemidler EN378:2016.
 • Brandfarlighed (1, 2L, 2, 3): Er omfattet af den specifikke varmepumpestandard IEC60335-2-40 (Ed. 6), da den har forrang for EN378:2016

Med Shîrudo Technology håndterer Daikin IEC-kravene ved at levere alle nødvendige kontrolforanstaltninger for kølemiddel fra fabrikken.

Det betyder, at der ikke er behov for tidskrævende undersøgelser eller udstyr leveret på stedet, hvilket gør VRV 5 meget fleksibel at designe og hurtig at installere.

For at undgå stress angående design til en hvilken som helst kommerciel bygning kan du validere dit projekt i vores Xpress-software, der indeholder integration af plantegninger.

Sådan fungerer Shîrudo-teknologi

Shîrudo-teknologi leverer kontrolforanstaltninger for kølemiddel fra fabrikken, hvilket betyder, at VRV 5 systemet er udstyret med sensorer, afspærringsventiler og en alarm, som er tredjeparts-CB-certificeret af et bemyndiget organ (SGS CEBEC).

Illustration af integreret føler

Integrerede følere til registrering af kølemiddellækage

 • Integreret i hver enkel indendørsenhed
 • Selvovervågning, registrerer selv den mindste kølemiddellækage
 • Automatisk aktivering af forholdsregler ifølge kølemiddelrespons: En alarm og spærreventiler
Illustration af integreret alarm

Integreret alarm

 • Lokal visuel og hørbar alarm integreret i Madoka fortrådet fjernbetjening
 • En ekstra supervisoralarm kan integreres via:
  • En feltindstilling på Madoka-kontrolleren
  • Et indgangssignal, der udløser en tredjepart alarm
Illustration af integrerede spærreventiler

For at sikre overholdelse af IEC60335-2-40 i selv de mindste rum er der monteret afspærringsventiler.

Afhængigt af systemet er disse enten integreret i udendørsenheden eller (BS)SV-boksen. I tilfælde af en lækage pumpes kølemidlet enten tilbage til udendørsenheden, eller også lukkes specifikke forgreninger for at inddæmme lækagen og minimere det kølemiddel, der kan lække.

Shîrudo-teknologien i detaljer

VRV 5 varmegenbrug

VRV 5 varmepumpe og S-serie 8-10-12

VRV 5 S-serie (4-5-6)

Find ud af mere om VRV 5

 • Billede af udvalg

  VRV 5 S-serie

  Lavere CO2 ækvivalent og markedsførende effektivitet

Find flere detaljer nedenfor om de forskellige standarder for F-gas

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter