Skip to main content

Shîrudo-teknologi

Uovertruffen fleksibilitet og nem overholdelse af reglerne, klar til brug

Hvilke standarder for F-gas-sikkerhed?

Der anvendes to standarder til at dække sikkerhedsbestemmelserne for kølemidler:

 • Brandfarlighed (1, 2L, 2, 3): er omfattet af den specifikke varmepumpestandard IEC60335-2-40 (Ed. 6), da den har forrang for EN378:2016
 • Toksicitet (A eller B): dækket af den generiske standard for kølemidler EN378:2016.

Begrænsningerne for A2L-kølemidlers brandfarlighed er strengere end dem for toksicitet, så Shîrudo-teknologi fokuserer på at tilbyde maksimal fleksibilitet inden for kravene i IEC60335-2-40 (Ed.6).

Ro i sindet

Med Shîrudo-teknologi sikrer Daikin overholdelse af produktstandarden IEC60335-2-40 (Ed. 6) for indendørsenheder. Med fabriksintegrerede kontrolforanstaltninger for kølemiddel er disse systemer også de hurtigste og mest fleksible at designe

Der er ikke behov for komplekse og tidskrævende beregninger, selv for applikationer i små rum.

For at undgå stress angående design til en hvilken som helst kommerciel bygning kan du validere dit projekt i vores Xpress-software, der indeholder integration af plantegninger

Sådan fungerer Shîrudo-teknologi

Shîrudo-teknologi integrerer kontrolforanstaltninger for kølemiddel fra fabrikken, hvilket betyder, at VRV 5-systemet er udstyret med sensorer, afspærringsventiler og en alarm, som er tredjeparts-CB-certificeret af et bemyndiget organ (SGS CEBEC).

Illustration af integreret føler

Integrerede følere til registrering af kølemiddellækage

 • Integreret i hver enkel indendørsenhed
 • Selvovervågning, registrerer selv den mindste kølemiddellækage
 • Automatisk aktivering af forholdsregler ifølge kølemiddelrespons: En alarm og spærreventiler
Illustration af integreret alarm

Integreret alarm

 • Lokal visuel og hørbar alarm integreret i Madoka fortrådet fjernbetjening
 • En ekstra supervisoralarm kan integreres via:
  • En feltindstilling på Madoka-kontrolleren
  • Et indgangssignal, der udløser en tredjepart alarm
Illustration af integrerede spærreventiler

Integrerede spærreventiler

VRV 5 varmegenbrug

 • Afspærringsventiler er integreret i BSSV-boksen
 • Ventilerne på den berørte kølemiddelforgrening lukkes, så lækagen holdes inde
 • Resten af systemet forbliver i drift

VRV 5 S-serie

 • Afspærringsventilerne er integreret i udendørsenheden
 • Kølemidlet genvindes automatisk til udendørsenheden
 • Efter genvinding lukkes spærreventilerne, og kølemidlet er sikkert indesluttet

Fra små boliger til store kontorområder

VRV 5

Find flere detaljer nedenfor om de forskellige standarder for F-gas

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter