Skip to main content

Dit næste varmesystem vil være en varmepumpe

Varmepumper er klar til at tage udfordringen op om CO2-reduktion i boliger, og Daikin er klar til at være den bedst egnede partner for alle parter i denne udfordring.

CO2-reduktion af boliger er nutidens bæredygtige udfordring. Det er den nyeste tilføjelse til det globale paradigmeskifte mod en mere bæredygtig økonomi. I bilindustrien, landbruget og selv inden for luftfarten er der allerede gjort en indsats for at reducere eller eliminere CO2-emissioner fra energikilder. Næste emne i køen: Boligerne.

Også de politiske beslutningstagere i Europa er begyndt at få øjnene op for CO2-reduktionen. Især EU har for nylig forpligtet sig til at “spille en central rolle” i at skabe et klimaneutralt Europa inden 2050.

Holland vil udrydde gassen, Frankrig opfordrer til udskiftning af oliekedler, Finland sigter mod at være CO2-neutral inden 2035 og i Østrig vil man forbyde oliekedler i nybyggeri.

Storslåede mål, men hvordan vil disse lande nå de mål? De satser på varmepumper. Og hos Daikin er vi overbeviste om, at de har ret. Varmepumper er mere end klar til at tage udfordringen op om CO2-reduktion af boliger. Varmepumperne er ikke fremtidens teknologi, men en allerede etableret løsning, klar til at blive allemandseje.

Psykologiske udfordringer

I Sverige opvarmes boliger i dag som standard med varmepumpesystemer. I nogle europæiske lande har varmepumper i nye bygninger allerede indtaget markedsandele på op til 50 %.

På markedet for udskiftning ser det ud til, at boligejerne endnu ikke er hoppet helt med på vognen. Udfordringerne virker dog  til snarere at være af psykologiske karakter end teknologisk.

Mange mennesker forstår simpelthen ikke, hvordan en varmepumpe fungerer.

Andre mener, at varmepumper er støjende, grimme eller ganske enkelt ikke er færdigudviklede med hensyn til pålidelighed. Og måske fastholder boligejere stadig antagelser om varmepumper, der er forældede, simpelthen fordi tempoet i innovationen af varmepumper har været i rivende udvikling.

 

En af disse (forældede) antagelser kan være i forhold til effektiviteten, som indtil for nogen tid siden kunne have indflydelse på omkostningseffektiviteten og investeringsafkastet.

Luft-til-vand varmepumper tenderede før generelt til at falde i effektivitet, når udendørstemperaturen faldt. Ved temperaturer under nul havde varmepumperne traditionelt brug for lidt hjælp fra elnettet for at kunne levere den nødvendige komfort. Det truede naturligvis omkostningsbesparelserne og CO2-reduktionen, som varmepumperne lovede.

Nyere generationer af varmepumper er i stigende grad i stand til at yde høj effektivitet ved selv meget lave udendørstemperaturer. Vores nyeste luft-til-vand varmepumpe, Daikin Altherma 3HHT, kræver f.eks. ikke yderligere energi for at skabe komfort ved udendørstemperaturer helt ned til minus 15 grader Celsius. Nyskabelser som 3HHT er simpelthen et vendepunkt for varmepumper som erstatning for fossile brændselskedler.

En anden psykologisk barriere er mange installatører og arkitekters manglende viden om varmepumper, som hindrer, at de introducerer dem. Som branche er vi nødt til at få fat på de installatører og fagfolk, som endnu ikke er “varmepumpe-tilhængere” og kender til varmepumper.

Vi skal begynde at tale med installatører, der overvejende har arbejdet med fossile brændselskedler. Vi skal gøre det nemmere for dem at anbefale varmepumper til markedet for udskiftning ved at gøre installationerne enklere at arbejde med.

Hos Daikin anser vi dette som en del af vores ansvar, fordi vi er overbeviste om, at det vil fremskynde implementeringen af varmepumper betydeligt. Regulering kan give et skub i den rigtige retning her. Holland er et godt eksempe herpål: De tilbyder allerede nu installatøruddannelse indenfor vedvarende energiprodukter. Dette støtter overgangen til vedvarende varmeanlæg.

På andre markeder handler det snarere om at fjerne incitamenterne til fossile brændstoffer, da de skaber en hindring i forhold til at fremme mere bæredygtige alternativer. I Belgien er prisen på gas f.eks. lav sammenlignet med prisen på elektricitet.

Skiftet til varmepumper kræver opmærksomhed fra alle interessenter.

 

Ambition

Men vores ambition er helt klar: Vi ønsker, at der skal stå en varmepumpe i ethvert europæiske hjem. En fossil brændselskedel hører ikke hjemme i et nybyggeri, og en gammel kedel skal ikke udskiftes med en ny kedel. Vi vil påtage os enhver kamp for at fjerne enhver teknologisk og psykologisk barriere med vedholdende innovation.

Vi ser dette som en integreret del af vores miljøvision 2050, vores løfte om at levere sikre og sunde klimaer, samtidig med at vi stræber efter at reducere CO2-emissionen til næsten nul. Og vi vil gerne gøre dem brugervenlige og pæne at se på.

Stabilitet, stor CO2-reduktion, effektivitet og lydsvag drift er afgørende nøglefaktorer. De er en del af vores løfte som ledende  innovatør.

 

Relaterede artikler

Hjælp til forhandlere

Hjælp til arkitekter og konsulenter